ป.ป.ช.เตรียมปรับโครงสร้าง รับรัฐธรรมนูญใหม่

ป.ป.ช.เตรียมปรับโครงสร้าง รับรัฐธรรมนูญใหม่

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่โรงแรมแอสบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงการปรับโครงสร้างของ ป.ป.ช.ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประชุมกันแล้วมีมติให้ปรับโครงสร้างการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ช. โฉมใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2560 และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ .. พ.ศ. …. (พ.ร.บ.ป.ป.ช.ฉบับใหม่) โดยจะลดบทบาทของสำนักการไต่สวนบางสำนักลง ปัจจุบัน ป.ป.ช. มีสำนักการไต่สวนทั้งหมด 8 สำนัก สำนักไต่สวน 1 เน้นตรวจสอบนักการเมืองระดับชาติ สำนักที่ 2-4 เน้นตรวจสอบนักการเมือง หรือเรื่องท้องถิ่น โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพยากรธรรมชาติ และคดีเกี่ยวกับร่ำรวยผิดปกติ ที่เกิดความเสียหายมาก และต้องติดตามเอาทรัพย์สินเงินทองที่เจ้าหน้าที่รัฐทุจริตกลับคืนสู่ประเทศ และปรับคนให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน หาผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ หรือรับโอนผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้นมารับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญใน ป.ป.ช. เพื่อสนับสนุนการทำงานในคดีเหล่านี้ ทั้งนี้ อาจปรับสำนักไต่สวน 2-4 ให้เน้นคดีที่เกิดความเสียหายระดับชาติ

ประธาน ป.ป.ช. กล่าวว่า เบื้องต้นตั้งใจว่าเตรียมปรับโครงสร้างให้เสร็จระหว่างเดือน ตุลาคม 2559-มกราคม 2560 แต่เมื่อดูเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ที่ต้องปรับแก้ พ.ร.บ.ป.ป.ช.ฉบับใหม่ ให้แล้วเสร็จใน 8 เดือนข้างหน้า และต้องผ่านการลงมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อีก 2 เดือน ในภาพรวมอาจใช้เวลาประมาณ 1 ปี จึงมีกฎหมายที่ชัดเจน ดังนั้นต้องคิดโครงสร้างให้ชัดเจนทั้งเรื่องป้องกัน การปรับงานไต่สวน และเน้นคดีที่เกี่ยวกับความเสียหายของประเทศค่อนข้างเยอะ