นายทหารยศพลเอก โผล่สมัคร เลขาฯกกต.พบมีจนท.ให้กำลังใจ เจ้าตัวปัดคสช.ส่งมา

“พล.อ.เดชา ปุญญบาล ” โดดสมัครเลขากกต. ปัดคสช.ส่งมาคุม ยันอยากทำงานเลือกตั้งหวังสานต่ออุดมการณ์แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำสังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการที่สำนักงานกกต.ได้เปิดรับสมัครเลขาธิการกกต. ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม แทนนายภุชงค์ นุตราวงศ์ ที่ถูกเลิกจ้างไปนั้น ในวันนี้ก่อนปิดทำการในเวลา 16.30 น.ได้มีบุคคลเดินทางมายื่นสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นเลขาธิการกกต.เป็นคนที่สอง คือ พล.อ.เดชา ปุญญบาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าในการยื่นสมัครของพล.อ.เดชา มีทีมงานของกกต.มาช่วยดูแลและให้กำลังใจด้วย

โดยพล.อ.เดชา กล่าวถึงเหตุผลการยื่นสมัครว่า เนื่องจากการทำงานของตนในช่วงที่ผ่านมาจะอยู่ในต่างจังหวัดตามแนวชายแดน ต้องพบปะกับผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งคนเหล่านี้จะขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรของชาติ และกลายมาเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ทำให้คิดว่าจะทำอย่างไรจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ รวมทั้งตนก็เคยทำงานถวายพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและพระราชินีในโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่มีรายได้น้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเมื่อการเข้าควบคุมอำนาจโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช. ) ก็ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการในเรื่องการรับฟังความคิดเห็นประชาชน กลุ่มการเมืองต่างๆ จนนำมาสู่การมีข้อเสนอในการปฏิรูปประเทศ จากการทำงานเหล่านี้ทำให้คิดว่า กลไกการเลือกตั้ง ถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งเพราะถ้าเรามีระบบเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม มีความเป็นธรรม ก็จะคัดกรองให้ได้คนดี ซื่อสัตย์สุจริต เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศและทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้

ทั้งนี้พล.อ.เดชา ยังปฏิเสธว่า การยื่นสมัครไม่ใช่เป็นเพราะนาย หรือคสช.ให้มายื่นใบสมัคร แต่ตนเองมีความรักในงานที่ทำ และเห็นว่า หน้าที่การเป็นเลขาธิการกกต.จะสามารถสานต่ออุดมการณ์ที่มีได้ อีกทั้งตนเป็นนักศึกษาเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงของสำนักงานกกต. ทำให้รู้สึกอินกับงานการเลือกตั้งด้วย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเห็นว่าตนมีคุณสมบัติเพียงพอและพร้อมที่จะให้โอกาสในการเข้ามาทำงานหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพล.อ.เดชา เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติของคสช. และเป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการแรงงานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าได้รับการทาบทามจากนายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. ให้เข้าอบรมในหลักสูตรพตส. 7ของกกต. และเพิ่งได้รับโหวตเลือกจากนักศึกษาในหลักสูตรให้เป็นประธานนักศึกษาพตส.รุ่น 7 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามนับแต่เปิดรับสมัครเลขากกต. จนถึงขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว 2 ก่อน คือนายประวิง คชาชีวะ อดีตรองเลขาธิการกกต. และพล.อ.เดชา