“วังชิ้น” อ่วม กระแสน้ำพัดถนน ฝาย สะพาน พังอื้อ อบต.เร่งซ่อมด่วน

สืบเนื่องกรณีสภาพอากาศที่มีฝนตกค่อนข้างหนักติดต่อกันในพื้นที่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา ทำให้เกิดกระแสน้ำจากเขาไหลอย่างรุนแรงลงสู่ลำห้วยสลก ต.แม่เกิ๋ง และลำห้วยแม่ป้าก ต.แม่ป้าก

ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ตั้งแต่เวลาประมาณ 01.00 น. กระแสน้ำได้ไหลเข้ากัดเซาะตลิ่งเป็นเหตุให้สิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ได้แก่

1) ถนนน้ำลอด (ท่อเหลี่ยม) ข้ามลำห้วยสลก ม.4 ต. แม่เกิ๋ง จำนวน 3 จุด ถูกตัดขาดยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้

2) ถนนลูกรัง ม.8 ต.แม่เกิ๋ง จำนวน 3 สาย เสียหาย ยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้

3) สะพาน คสล.  ม.6 ต.แม่ป้าก สำหรับคนและรถจักรยานยนต์ข้ามได้รับความเสียหาย รถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้

4) ฝายชะลอน้ำกล่องหิน ม.4 ต.แม่ป้ากได้รับความเสียหาย 1 แห่ง


ทั้งนี้ ในเบื้องต้น อ.วังชิ้น ได้สั่งการให้ อบต.ทั้งสองแห่งเข้าไปแก้ไข ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้การได้โดยเร่งด่วนแล้ว และยังไม่พบว่ามีประชาชนได้รับอันตรายหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายแต่อย่างใด