สมอ.ผุด”มอก.ไลท์”ยกมาตรฐานสินค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ว่า นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์(สมอ.)คนใหม่ได้รายงานแผนการทำงานของสมอ.เพื่อก้าวสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) 4.0 โดยจะดูแลผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม และดูแลประชาชนให้ได้ใช้สินค้าที่มีมาตรฐาน ซึ่งแผนงานใหม่นี้จะให้สมอ.ทำงานภายใน 1 เดือนเพื่อติดตามความคืบหน้า หลังจากนั้นจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยสมอ.จะเป็นหน่วยงานนำร่องที่ปรับกระบวนการทำงานไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 อาทิ การกำหนดมาตรการอุตสาหกรรมสำหรับเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการเริ่มต้น(มอก.ไลท์)ครั้งแรกของประเทศ เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีในการเข้าถึงมอก.ที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการ เนื่องจากปัจจุบันมอก.ที่มีอยู่จะมีเพียงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เข้าถึง ขณะที่วิสาหกิจชุมชนก็จะมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)รองรับอยู่แล้ว


พร้อมกันนี้จะพิจารณากำหนดมาตรฐานสินค้าภาคบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย โดยสมอ.จะพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง