“ก้าวตามรอยพ่อ ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ”กับแนวคิด 3 พอ

“จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา” ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ตอกย้ำถึงพันธกิจในการผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุม (Meeting : M) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive : I) การประชุมนานาชาติ (Convention : C ) และการจัดแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition : E) รวมเรียกว่า “ไมซ์-MICE” ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมจะก้าวเดินไปข้างหน้าภายใต้นโยบาย ประเทศไทย 4.0

โดย TCEB ได้นำศาสตร์พระราชา “หลักการทรงงาน” ภายใต้แนวคิด “ก้าวตามรอยพ่อ ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ” มาเป็นโมเดลส่งเสริมองค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ จัดประชุมสัมมนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในช่วงปี 2560


ติดตามได้จาก รายงานพิเศษชุดนี้