โอกาสมาแล้ว! กพร.ดึงกลุ่มไทยแลนด์ 1.0 กว่า 3 หมื่นคน พัฒนาฝีมือแรงงานหวังสร้างรายได้เพิ่ม

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) แถลงข่าวนโยบายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ 2561 ว่า กพร.ได้วางเป้าหมาย คือ คนมีทักษะ มีงานทำ และได้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ” จึงได้ขับเคลื่อนสู่แผนดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 โดยเน้นสร้างโอกาสให้คนทำงานได้พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เน้นการขับเคลื่อนตามแนวทางศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาฝีมือแรงงานในประชาชนที่ยังคงอยู่ในยุคThailand 1.0 ซึ่งอยู่ในชุมชน ในหมู่บ้าน ทางกพร.จะเข้าไปเพื่อดึงเข้าร่วมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งข้อมูลจะมาจากทั้งตัวเลขการลงทะเบียนรับสวัสดิการภาครัฐ และจากแรงงานนอกระบบ เบื้องต้นมีประมาณ 31,500 คน โดยจะดึงเข้าร่วมในการพัฒนาฝีมือให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย ซึ่งปัจจุบันดำเนินการใน 20 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว สุรินทร์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู ชัยภูมิ อุบลราชธานี มหาสารคาม ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร บึงกาฬ สกลนคร นครพนม สุโขทัย แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน รวมทั้งโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และยังมีโครงการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาทิ ทหารก่อนปลดประจำการ ชนกลุ่มน้อย คนพิการ ผู้ผ่านการการบำบัดยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งจะทำให้แรงงานมีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มีรายได้เฉลี่ย 6,700 บาทต่อคนต่อเดือน


” ส่วนแรงงานในระบบมีหลักสูตรที่ดำเนินการพัฒนากำลังคนทำงานรองรับ Thailand 4.0 ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีต่างๆ โดยหวังให้แรงงานในระบบมีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีรายได้เฉลี่ย 13,900 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม กพร.ได้ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพคนทำงานรวมทั้งหมด 3,732,270 คน แบ่งเป็น กพร.ดำเนินการเอง 226,760 คน และสถานประกอบกิจการฝึกอบรมภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาแรงงาน 3,505,501 คน ” นายสุทธิ กล่าว