กรมอุทยานฯ เอาด้วย ห้ามสูบบุหรี่ในอุทยานฯทางทะเลทั่วประเทศ ดีเดย์ 1 พ.ย.ทันที

กรณีที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กำลังจะออกประกาศห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาด โดยอาศัยพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ผู้ฝ่าฝืนโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยนำร่อง 20 ชายหาด เริ่มต้นวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ นั้น

วันที่ 12 ตุลาคม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตวืป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันที่ 31 ตุลาคม กรมอุทยานแห่งชาติฯ และทช.จะไปลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ เรื่องการเฝ้าระวังและประกาศห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล 24 แห่งทั่วประเทศ ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะก้นบุหรี่ และควันบุหรี่ เป็นมลพิษที่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมมาก คนที่ไปเที่ยวพักผ่อนชายทะเล ย่อมต้องการอากาศที่บริสุทธิจริงๆ


เมื่อถามว่า ในที่สุดแล้วจะมีการขยายพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ออกไปยังพื้นที่อุทยานทางบกทั่วประเทศด้วยหรือไม่ นายธัญญา กล่าวว่า ตามปกติแล้ว อุทยานฯทุกแห่งได้กำหนดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่เอาไว้อยู่แล้ว รวมทั้งเรื่องการทิ้งขยะทุกชนิดก็จัดที่เอาไว้ หากใครฝ่าฝืนก็มีโทษปรับขั้นต่ำ 500 บาทอยู่แล้วส่วนจะไปประกาศเจาะจง แบบห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่อุทยานฯแห่งชิทั้งหมดเลย คงยังทำไม่ได้เวลานี้

“ในอนาคตยอมรับว่าคงต้องทำ แต่ต้องศึกษาข้อมูลอื่นๆมาประกอบด้วย เหมือนที่ทช.ทำ ไม่ใช่ว่านึกจะทำก็ทำเลย แต่เขาศึกษาหาข้อมูล รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อน อย่างที่ก่อนหน้านี้ อุทยานฯเคยประกาศห้ามดื่มเหล้าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมาแล้ว ซึ่งใหม่ๆอาจจะมีคนคัดค้านไม่เห็นด้วยบ้าง แต่ในที่สุดทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับ เพราะสิ่งที่เราประกาศห้ามออกไปนั้นเราทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้คนส่วนใหญ่นั่นเอง”นายธัญญา กล่าว