94 สถานทูต-กงสุล ส่งมอบดอกไม้จันทน์จากคนไทยในต่างแดน เพื่อถวายในพระราชพิธีฯ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ห้องสุรศักดิ์มนตรี อาคารโฆษก กระทรวงกลาโหมชั้น 2 กองอำนวยการร่วมพระราชพิธี (กอร.พระราชพิธี) ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แถลงข่าวแนวทางการถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด และต่างประเทศ

นางสาวสุทธิภา นาเจริญ ผอ.กองกลาง สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานครกทม. กล่าวว่า กทม.ได้จัดบริการให้ประชาชนสามารถไปถวายดอกไม้จันทน์ตามจุดพระเมรุมาศจำลอง 9 แห่ง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ 62 แห่ง ซุ้มขนาดกลางในบริเวณถนนราชดำเนินกลางและราชดำเนินนอก และตามวัด 62 แห่งใน 50 เขตของกทม. โดยแต่ละจุดจะมีบริการอาหารและน้ำดื่มรองรับประชาชนที่มา ก่อนเข้าจุดต่อแถวเพื่อรอเข้าถวายดอกไม้จันทน์อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายชุดสีดำสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมใส่รองเท้าแตะ พร้อมนำน้ำดื่ม ร่ม ตลอดจนเสื้อกันฝนเตรียมเผื่อฝนตกในวันดังกล่าวมาด้วย

นายนิสิต จันทรสมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวว่า มท.ได้กำหนดเป้าหมายการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ต่างๆ ต้องดำเนินการเสร็จสิ้นในวันที่ 15 ตุลาคม ซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปมาก พร้อมกันนี้ มท.เตรียมจัดสร้างพระจิตกาธานที่ใช้สำหรับเผาดอกไม้จันทน์ ตามพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ โดยตั้งเป้าหมายต้องดำเนินการเสร็จสิ้นวันที่ 20 ตุลาคมทั่วประเทศ

“วันนี้ มท.ได้ประชุมและสั่งการผู้ว่าราชการและนายอำเภอทั่วประเทศ ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุดูแลเรื่องสภาพอากาศที่อาจมีฝนตกในวันดังกล่าว เพื่อการจัดงานที่สมพระเกียรติ และดูแลประชาชนที่มาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งได้สั่งการให้ติดตั้งจอแอลอีดี เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศพระราชพิธีที่ส่วนกลาง เพื่อให้บรรยากาศการถวายดอกไม้จันทน์เสมือนจริงและพร้อมกับที่ส่วนกลาง” นายนิสิตกล่าว


นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กล่าวว่า กต.ได้ดำเนินการเรื่องการวางดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้จัดให้เอกอัครราชทูต และกงสุลในประเทศต่างๆ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ล่วงหน้า โดยเป็นช่อพิเศษที่แต่ละคนได้อธิษฐานผ่านช่อดอกไม้นี้ และส่งกลับมาที่ กต.เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด 96 ช่อ จาก 94 แห่ง โดยวันนี้จะจัดส่งต่อให้กับสำนักพระราชวังเพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ 26 ตุลาคมต่อไป อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตประเทศต่างๆ ได้ร่วมกับคนไทย และนักธุรกิจ จัดเตรียมสถานที่วางดอกไม้จันทน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26 ตุลาคม ตามเวลาและความเหมาะสมของประเทศนั้นๆ อีกทั้งยังได้ติดตั้งจอโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอดสดให้เห็นบรรยากาศเสมือนได้ร่วมอยู่ในพระราชพิธีที่ประเทศไทย

“นอกจากนี้ กต.ยังได้จัดทำนิทรรศการเกี่ยวการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดส่งไปทุกประเทศ เพื่อจัดแสดงบริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26 ตุลาคมด้วย” นางสาวบุษฎีกล่าว