‘บิ๊กป๊อก’สั่งทุกจว.เตรียมพร้อมงานพระราชพิธี ร.9 ยันพระเมรุมาศจำลองเสร็จ 15 ต.ค.

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีข้อห่วงใยในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ในส่วนภูมิภาค จึงกำชับ และติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค และตอบข้อซักถามของจังหวัด เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด และทุกอำเภอ ทั่วประเทศ ผ่านระบบวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้าย ใกล้ห้วงเวลาพระราชพิธี

นายฉัตรชัย กล่าวว่า ขณะนี้ทุกจังหวัด บูรณาการร่วมกับปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และจิตอาสา มีความพร้อมสำหรับการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ให้การจัดงาน แสดงถึงพลัง “รวมใจคนไทย ถวายแด่พ่อหลวง” ทั่วประเทศ ภายใต้ “ความเรียบร้อย ถูกต้อง งดงาม และสมพระเกียรติ” รวมทั้งเน้นย้ำ ให้ทุกพื้นที่ ต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อาทิ ข้อมูลสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ เส้นทางการจราจร การดูแลรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนการแต่งกายและการเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ เป็นต้น โดยจังหวัดและอำเภอ ต้องประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางสื่อต่างๆ ให้มีความหลากหลายและครอบคลุมกลุ่มผู้รับข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ที่สำคัญ คือ ในช่วงงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ทุกจังหวัดต้องติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้วางไว้ ทั้งก่อนพิธี ระหว่างพิธี และหลังพิธี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า สำหรับการก่อสร้าง พระเมรุมาศจำลอง ในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ 76 แห่ง และกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง รวม 84 แห่ง นั้น ขณะนี้เสร็จสมบูรณ์ 100 % แล้ว 68 แห่ง ที่เหลือแล้วเสร็จกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้อย่างแน่นอน ส่วนความคืบหน้า การจัดสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ หรือ “พระจิตกาธาน” ขณะนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งดำเนินการก่อสร้างในส่วนของจังหวัด และ กรมการปกครอง ซึ่งก่อสร้างในทุกอำเภอ กำลังดำเนินการจัดสร้าง โดยทุกจุดก่อสร้างไปกว่า 30 % และจะเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 20 ตุลาคมนี้