รับสมัครงาน

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

โปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง  (Back Office)

 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  35   ปี
 • ในส่วนงาน Back Office ต้องสามารถออกแบบและมีความรู้การเขียนโปรแกรมภาษา VB.Net หรือ C# หรือ ASP.Net ด้วย Visual Studio
 • ในส่วนงานดูแลเว็บไซต์ ต้องสามารถออกแบบและมีความรู้ในภาษา PHP, Java Script, Html
 • มีความรู้เกี่ยวกับ SQL Server และ MySQL

พนักงานขายโฆษณา 3 ตำแหน่ง   

 • วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา  
 • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขายโฆษณาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สื่อข่าว 2 ตำแหน่ง (ในประเทศ/การศึกษา ) สังกัดกองบรรณาธิการมติชน

 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปีขึ้นไป
 • มีความสนใจงานข่าว

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง สังกัดศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน (Academy)

 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-28 ปี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดี
 • มีความสามารถในการพูดโน้มน้าว, เจรจาต่อรอง
 • มีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่สื่อออนไลน์ 1 ตำแหน่ง  สังกัดศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน (Academy)

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปริญญาตรี (นิเทศศาสตร์/ประชาสัมพันธ์)
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • มีความสามารถด้านการถ่ายภาพนิ่งและเคลื่อนไหว
 • มีความรู้ด้าน Photoshop, Illustrator, Lightroom
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Social Media

พนักงานศิลป์ 1 ตำแหน่ง  สังกัดศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน (Academy)

 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • สามารถใช้เครื่อง Macintosh และใช้โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์

ช่างภาพ 1 ตำแหน่ง  สังกัดกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (มติชน TV)

 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • เพศชาย/หญิง
 • สามารถใช้กล้อง DSLR ได้ดี
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่ตัดต่อ  1 ตำแหน่ง สังกัดกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (มติชนTV)

 • จบวุฒิปริญญาตรี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมตัดต่อ เช่น Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro
 • มีความรู้ด้าน Photoshop, Illustrator
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

บรรณารักษ์  1 ตำแหน่ง สังกัดศูนย์ข้อมูล

 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบรรณารักษ์
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านศูนย์ข้อมูล และภาษาอังกฤษดี
 • ติดตามข่าวสาร และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

วิธีการรับสมัคร : สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900


โทร 0-2589-0020 ต่อ 1711, 1722 เวลา 08.30-14.00 น. ยกเว้น เสาร์- อาทิตย์