มูลนิธิประชาปลอดภัย จี้รัฐ 3 ข้อ หลังยอดตายสงกรานต์พุ่ง วอน สั่งการด่วนลดสูญเสียช่วง 2 วันสุดท้าย

(แฟ้มภาพ)

ปธ.มูลนิธิประชาปลอดภัย เผย ไม่มี รมว.-ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เข้ามากำกับ ศปถ. ทำยอดตายสงกรานต์พุ่ง จี้รัฐ 3 ข้อ ลดการสูญเสียช่วง 2 วันอันตรายสุดท้าย

เมื่อวันที่ 16 เมษายน นายนิกร จำนง ประธานมูลนิธิประชาปลอดภัย แถลงการณ์ฉบับที่ 2 ถึงเรื่องความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์ 2561 ว่าด้วยขณะนี้ได้เกิดปัญหาความปลอดภัยทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์มาก มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายเป็นจำนวนมาก รวม 5 วัน มีจำนวนรวมถึง 323 ราย มากกว่าในช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วถึง 18 ราย และมีความเป็นไปได้ที่รัฐจะไม่สามารถจะควบคุมให้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังคือ 399 รายได้ ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีก 2 วัน ซึ่งเรื่องนี้ทางมูลนิธิประชาปลอดภัย ได้ตระหนักถึงปัญหานี้มาก่อนแล้วจึงได้ออกแถลงการณ์มาก่อนหนึ่งฉบับ เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากแบบแผนการเดินทางในปีนี้ต่างไปจากปีก่อนมาก จากการที่ประชาชนสามารถหยุดต่อเนื่องยาวได้ถึง 10 วัน ทั้งๆ ฝ่ายรัฐและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พยายามดำเนินการกันอย่างเต็มที่แล้วก็ยังจะสุ่มเสี่ยงอยู่มาก


นายนิกรกล่าวว่า ดังนั้นจึงขอเรียกร้องต่อมีส่วนผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 1.ขอให้ผู้ใหญ่ในรัฐบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลเข้ามาบัญชาการดำเนินการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อสั่งการอย่างใกล้ชิดโดยด่วนในช่วงเวลา 2 วันที่เหลือ ด้วยปรากฏว่า ขณะนี้ไม่มีบุคคลระดับรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงที่รับผิดชอบเข้ามาคอยกำกับดูแลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เท่าที่ควร ทำให้คำสั่งเร่งรัดปรับปรุงที่ออกไปไม่เป็นผลในเชิงปฏิบัติเท่าที่ควร 2.ขอให้หน่วยงานในพื้นที่และตามเส้นทางช่วยกันดูแลปัองกันกรณีการหลับในเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากความอ่อนเพลียของประชาชนที่เดินทางกลับจากการหยุดยาว และ 3.ขอให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางกลับ เพิ่มความระมัดระวังในทุกๆ ด้าน และช่วยกันดูแลตนเองและครอบครัวตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่ใช้ถนนร่วมกันด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มขึ้นอีก