วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561
หน้าแรก สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ทวารวดีในไทย ไม่เคยมีอาณาจักรยิ่งใหญ่

พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาการท่องเที่ยวของ จ. เพชรบูรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ม...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : คนส่วนใหญ่ถูกกีดกัน จากประวัติศาสตร์ไทย

ทำความจริงให้ปรากฏ เป็นไปเพื่อคนส่วนใหญ่ คุณขรรค์ชัย บุนปาน บอกกับเพื่อนร่วมงานหนังสือพิมพ์เครือมติชน ไม่เฉพาะทางการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม แต่รวมด้วยถ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ประชาธิปไตยไทยนิยม เป็นเผด็จการซ่อนรูป

ประชาธิปไตยไทยนิยม มีผู้บอกว่าหมายถึงเผด็จการซ่อนรูป ข้างนอกสุกใสด้วยชื่อประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญ, มีเลือกตั้ง ฯลฯ แต่ข้างในไม่อนุญาตให้คิดต่าง, ไม่อน...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ทอดน่อง ท่องเที่ยวทางเลือก

"ทำความจริงให้ปรากฏ" คือสิ่งที่คุณขรรค์ชัย บุนปาน เคยบอกกับทุกคน เพื่อนร่วมงานทำหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่ครั้งเริ่มแรกประชาชาติรายวัน เมื่อ พ.ศ.2518 สืบเนื...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : อยากเรียนครู แต่ไม่ได้เรียน เลยไม่ได้เป็นครูประชาบาล

“เรียนครู” เป็นความฝันอันสูงสุดของวัยรุ่นบ้านนอกขอกนาขณะเรียนชั้นมัธยมราว 50-60 ปีที่แล้ว สมัยโน้น เรียนจบชั้นมัธยมแล้วขอให้สอบเข้าได้เรียนต่อใ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ข้างนอกดิจิทัล ข้างในอาณานิคม

ทันสมัย แต่ไม่ทันสมอง หมายถึง ทันสมัยด้วยรูปแบบ เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล แต่ไม่เข้าถึงความเป็นสมัยใหม่ด้วยปัญญาอย่างสากลโลก จึงยังวนเวียนอยู่ยุคล่าเมืองข...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ตื่นกลัว

ความตื่นกลัวคนแปลกหน้าและคนหมู่มากมาจากไหน? ของคนบ้านนอกในไทย และในเพื่อนบ้านบางแห่ง ผมยังไม่เคยอ่านพบคำนิยามหรือคำอธิบาย ไม่ว่าวิชาการหรือไม่วิชาการ ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : คนไทยน่ะมีแน่ในประวัติศาสตร์ แต่มียังไง? ต้องไม่หยุดขุดคุ้ย

ชนชาติไทย เชื้อชาติไทย ถูกเน้นย้ำในประวัติศาสตร์โบราณคดีของไทย โดยสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทั้งๆ ไม่มีจริง แต่ถูกประดิษฐ์สร้างใหม่ขึ้นในยุคอาณานิคม ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ดินแดนตำนาน ชุมนุมนิทานสนุกสบาย แม่สาย จ. เชียงราย

อ. แม่สาย จ. เชียงราย เป็นพื้นที่โยนก-ล้านนา (หมายถึง ไม่ไทย) เกี่ยวข้องพระเจ้าพรหม (หรือ พรหมราช) “วีรบุรุษในตำนาน” จึงไม่พบหลักฐานว่ามีตัวตนจริง ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ไทยชอบทำเรื่องง่ายให้ยากๆ ยุ่งๆ

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมทำรายได้สูงเข้าประเทศ แต่มีปัญหาที่กระจุกในเมืองหลัก จึงต้องหาช่องทางกระจายสู่เมืองรอง “ต้องฟื้นฟูและสร้างเรื่องราวเอกลั...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน