คนตามข่าว : ประเสริฐ ทองเจริญ นพ.‘ขุนประเมินวิมลเวชช์’

ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ขุนประเมินวิมลเวชช์ ประจำปี 2561

ในการจัดงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย

นายกฯเป็นผู้มอบเหรียญแก่ นพ.ประเสริฐ เมื่อ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา

เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติที่อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ อายุ 84 ปี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคและที่ปรึกษากรมการแพทย์

จบเตรียม แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2494-2495

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์2496-2499 แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก 2503-2505 วปอ.ปี 2527 ฯลฯ

รางวัลเกียรติคุณมากมาย อาทิ ปี 2515 รางวัลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี มอบแก่ครูแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2520 รางวัลสมเด็จพระวัณรัตปุณณสิริมอบแก่แพทย์ผู้ทำประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, 2534 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ

ปี 2539 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์

บรรจุรับราชการปี 2500 เป็นแพทย์ประจำบ้าน แผนกอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

นั่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (14 ปี) 2517-2530

ปี 2530-2536 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เกษียณปี 2537 ปฏิบัติงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ

เป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีส่วนสำคัญในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขหลายด้าน ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำ ปรึกษางานป้องกันควบคุมโรคอีกจำนวนมาก มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จนทำให้สามารถลดอัตราป่วย อัตราตายของโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

กระทั่งได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ขุนประเมินวิมลเวชช์ ปี 2561

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ นอกลู่ในทาง : มันนี่เกมอีคอมเมิร์ซ
บทความถัดไปจิตวิวัฒน์ : การสะท้อนการเรียนรู้:บทเรียนจาก ปฏิบัติการจิตอาสาพาทีมหมูป่ากลับบ้าน : โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน