คนตามข่าว : บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวง‘ชาย’

ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่

ครม.มีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง แทน นันทวัลย์ ศกุนตนาค ที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2561 นี้

เป็นปลัดกระทรวงชายในรอบหลายปี จากที่ก่อนหน้านี้ มีข้าราชการหญิงดำรงตำแหน่งนี้
สืบทอดติดต่อกันมาถึง 5 คน

เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2504 จบประถมศึกษาตอนปลาย ร.ร.สวนบัว มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ปี 2522

ปริญญาตรี วท.บ. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2526 ปริญญาโท M.A. (Economic) Western Michigan University สหรัฐอเมริกา

อื่นๆ อาทิ นบส. รุ่นที่ 58 วปอ. รุ่นที่ 54

บรรจุรับราชการ ปี 2529 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ต่อมาย้ายสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2529-2531 เศรษฐกร 3-4 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

เติบโตก้าวหน้าในชีวิตราชการต่อเนื่อง

ปี 2546-2550 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี กรมส่งเสริมการส่งออก, 2550-2552 ผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

2552-2553 รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2553 รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ, 2553-2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

นั่งอธิบดีครั้งแรกยุครัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปี 2557-2558 เป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน

2558-2559 เอกอัครราชทูต (นักบริหารสูง) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส, 2559 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

คัมแบ๊กกลับมาเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในอีกครั้งปี 2560

ล่าสุดขยับดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ตามมติ ครม. 14 สิงหาคม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon