คนตามข่าว : ประเวช องอาจสิทธิกุล ซีอีโอขัดตาทัพ‘นกแอร์’

นกแอร์ หรือสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงผู้บริหารอีกครั้ง

เมื่อ ปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนกแอร์ ลาออกจากตำแหน่ง และกรรมการของบริษัททุกคณะ ตั้งแต่ 23 สิงหาคมเป็นต้นไป และพ้นจากการเป็นพนักงานบริษัท 22 กันยายน 2561

ทั้งนี้ บอร์ดแต่งตั้ง ประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการบริษัท รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน มีผลตั้งแต่ 27 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

อายุ 63 ปี จบปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท 2 ใบ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน, New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา Decision Support Systems,หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1/2550 ฯลฯ

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2554-2558, ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโสสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2554-2558 คณะกรรมการข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2554-2558 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย

2554-2558 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2545-2548 ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารแห่งอเมริกา สาขาประเทศไทย ซีเอฟโอ ธนาคารเจพี มอร์แกนเชส สาขาประเทศไทย ฯลฯ

2560-ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด กรรมการอิสระ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ฯลฯ

ล่าสุดนั่งซีอีโอนกแอร์ขัดตาทัพ แทนปิยะที่รับตำแหน่งมา 11 เดือน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นิวส์โน้ต : หาเสียงอนาล็อก!
บทความถัดไปซุป’ตาร์แดนอิเหนา : ยูโดสาว ‘ริซ่า’ กชกร วรสีหะ แรงผลักดันจาก ‘ครอบครัว’