คนตามข่าว : ปิติกาญจน์ สิทธิเดช ฝ่าด่านสนช.นั่งกสม.

ผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) อีกคน ที่ฝ่าด่านโหวต สนช.สำเร็จ
เป็น 1 ใน 2 จากจำนวนทั้งหมด 7 คน
สนช.โหวตเห็นชอบ เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขณะที่ผู้ได้รับการเสนอชื่ออีก 5 ราย ถูกตีตก เนื่องจากคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิก 240 คน

จบปริญญาตรี สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท Master of International Human Rights Law, Lund University, Sweden

อื่นๆ อาทิ หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13 สำนักงานงานศาลยุติธรรม นักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 48 สำนักงาน ก.พ.

นักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับสูง (นรส.) รุ่นที่ 9 กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

เพิ่งเกษียณอายุราชการ เมื่อ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

ผ่านงานบริหารในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ นักวิชาการกลุ่มงานพัฒนาระบบด้านพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการผู้ต้องขัง สำนักพัฒนาพฤตินิสัย หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ

เกษียณไม่ทันไร แต่งตัวรอนั่งเก้าอี้ใหม่ เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บทความก่อนหน้านี้เรียงคนมาเป็นข่าว : โดย นิวรอน / ภาพข่าวสังคม 5 มกราคม 2562
บทความถัดไป‘นันทวัฒน์ บรมานันท์’ การเมืองปี’62 ปล่อย‘ยักษ์’พ้นขวด