คนตามข่าว : สฤษดิ์ วิฑูรย์ พ่อเมืองอุบลฯ-น้ำท่วมยกจว.

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมหนักอยู่ในขณะนี้ครบทั้งหมด 25 อำเภอ 173 ตำบล 1,338 หมู่บ้าน

ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 159,692 ครัวเรือน บ้านเรือนพัง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 639,556 ไร่ ฯลฯ

ชี้ว่าระดับน้ำลดลงเล็กน้อย แต่ยังถือว่าทรงตัว คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อุบลฯ จะคงอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์

เกิด 5 มกราคม 2505 พื้นเพชาวอุบลราชธานี เติบโตจากครอบครัวชาวนา-ครูประชาบาล

จบมัธยมศึกษา ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราชอุบล รัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรจุรับราชการเป็นปลัดอำเภอแม่จริม จ.น่าน

ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ปลัดอำเภอหนองบัวแดง ชัยภูมิ บุคลากร หัวหน้างานบรรจุแต่งตั้ง 1 กองการเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง (ปค.)

ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ป้องกันจังหวัดปทุมธานี

หน.กลุ่มงานแผนและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ปค. นายอำเภอห้วยคต จ.อุทัยธานี

ผอ.ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร สำนักบริหารการทะเบียน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน ปค.

จากนั้นนั่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามด้วยผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

1 ตุลาคม 2559 ขยับดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯร้อยเอ็ด 1 ตุลาคม 2560 โยกนั่งผู้ว่าฯอุบลฯ

ในฐานะพ่อเมืองประสบภัย สั่งลุยแก้ปัญหาเต็มสูบ ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์จับมือกับฝ่ายทหาร ตำรวจ ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน

พร้อมตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขึ้นที่ศาลากลางจังหวัด บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บทนำ : 3สารเคมียังไม่จบ
บทความถัดไปการเมืองเรื่องคุณวุฒิการศึกษา โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์