คนตามข่าว นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ สช. คนใหม่

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)คนใหม่

นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้ง 20 กันยายน 2562 ทดแทน นพ.พลเดช ปิ่นประทีป อดีตเลขาธิการ สช. ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

เกิด 7 พฤษภาคม 2499 ชาวกรุงเทพมหานคร จบมัธยมต้นและมัธยมปลาย ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารสาธารณสุขมูลฐาน (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล, ประกาศนียบัตร สาขาหลักสูตรระบาดวิทยา สถิติทางการแพทย์ และการวางแผนสาธารณสุข จากมหาวิทยาลัยบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม และอนุมัติบัตรสาขาแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน จากแพทยสภา

สมัยเรียน เป็นประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในแกนนำแพทย์ชนบททำงานในพื้นที่ภาคอีสาน เริ่มจากเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) ราษีไศล และ รพ.อำนาจเจริญ ก่อนรับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำงานอยู่ในทีมงานขับเคลื่อนนโยบาย 30 รักษาทุกโรคร่วมกับ นพ.
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในสมัยนั้น และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการ สปสช. ตั้งแต่เริ่มมี พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เป็นทีมงานของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการคนแรกผู้ก่อตั้ง สปสช. ร่วมสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทย เกษียณจากตำแหน่งรักษาการเลขาธิการ สปสช. เมื่อปี 2559

ล่าสุดได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สช. มีวาระงาน 4 ปี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ม็อบฮ่องกงคลั่งทำลายข้าวของ หลังถูกห้ามใส่หน้ากาก 5ต.ค.รถไฟใต้ดินทั้งระบบปิดทำการ
บทความถัดไปบทนำ 5ต.ค.62 : เลือกตั้งวันพุธ