คนตามข่าว : สุเนตร ชุตินธรานนท์ นักวิจัยดีเด่น-สาขาปรัชญา

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ แห่งสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิชาการ เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์อยุธยา ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า

คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ในสาขาปรัชญา

ได้รับเหรียญรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัล 5 แสนบาท

วัย 64 จบปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2521, ปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) 2525 และระดับปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) 2533

ประวัติการทำงาน

2533-2534 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์, 2542 ผู้อำนวยการหน่วยวิชาไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันเอเชียศึกษา, 2549-2557 ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557-2560 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง มีผลงานโดดเด่นมากมาย โดยเฉพาะการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-พม่า ด้วยการใช้หลักฐานทั้งของทางฝ่ายไทยและพงศาวดารพม่าฉบับต่างๆ อาทิ สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2, บุเรงนองกะยอดินนรธา : กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย, พระสุพรรณกัลยา : จากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์, พม่ารบไทย ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า และพม่าอ่านไทย : ว่าด้วยประวัติศาสตร์และศิลปะไทยในทรรศนะพม่า (บรรณาธิการ) เป็นต้น

ปี 2560 ได้รับการประกาศชื่อเป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

ล่าสุดคว้ารางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ในการประกาศผลเมื่อ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้วีระ ฮึ่มกรมป่าไม้ ที่ทั้งหมดอยู่ในอำนาจป่าไม้ ถ้าพลิกแพลงช่วยปารีณา เจอฟ้อง157แน่
บทความถัดไปรองโฆษกติงคดีฆ่ายัดตู้เย็นอยู่ระหว่างสืบสวน อย่าด่วนสรุป ทำสังคมสับสน