คนตามข่าว : สมเกียรติ ประจำวงษ์ ระดมถกสู้-รับมือวิกฤตแล้ง

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หน่วยงานบูรณาการ กำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

ชี้สถานการณ์แล้งปีนี้ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนน้อยและฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-16% -ต่ำสุดรอบ 4 ปี

ทำให้ต้องจัดหารือหน่วยงานน้ำทั่วประเทศ รวมถึงการประปานครหลวง เพื่อวางแผนแก้ปัญหารับมือน้ำเค็มหนุนสูง กระทบต่อการผลิตน้ำกินน้ำใช้

เกิด 27 พฤศจิกายน 2503 นักเรียนช่างชลประทานรุ่นที่ 34 สอบได้ที่ 1

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาพัฒนาทรัพยากรน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ปริญญาเอกสาขาเกษตรกรรมและวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัย
ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

เติบโตจากกรมชลประทาน

เริ่มรับราชการที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จ.สกลนคร อยู่ฝ่ายจัดสรรน้ำในสำนักงานชลประทานที่ 5 ครอบคลุมพื้นที่ จ.อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู สกลนคร บึงกาฬ

จากนั้นนั่งผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ และโยกอยู่ฝ่ายแผนงานและโครงการพิเศษ กองแผนงาน และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)

ตามด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักบริหารโครงการ, มีนาคม 2559 รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายวิชาการ

กันยายน 2560 ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน

นั่งเก้าอี้ไม่ทันไร 22 พฤศจิกายน 2560 หัวหน้า คสช.ออกคำสั่ง โยกเป็น ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ

22 มกราคม 2561 มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และเปลี่ยนตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากผู้อำนวยการเป็นเลขาธิการ

ระบุว่า น้ำต้นทุนทั่วประเทศมีเพียงพอสำหรับอุปโภค บริโภค

แต่สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงน่ากังวล จึงต้องนำเสนอ ครม. 7 มกราคม เพื่อตั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติสู้วิกฤตแล้ง หลังจากเรียกหน่วยงานน้ำทั่วประเทศมาหารือรับมือแล้ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon