คนตามข่าว : ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา สตรีดีเด่นภาครัฐ-ปี2563

รองคณบดีรามาธิบดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับการประกาศชื่อ เข้ารับรางวัล สตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลที่มอบให้ เพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563

ศ.นท.หญิง พญ.ศิรินธรา หรือหมออิ๊ฟ เริ่มรับราชการครั้งแรกในกองทัพอากาศ จบแพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยา

ปี พ.ศ.2533 โอนย้ายมาคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จนถึงปัจจุบัน

มีส่วนสำคัญในการพัฒนางานรังสีร่วมรักษาจนก้าวหน้า โดยได้ร่วมก่อตั้งสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาทขึ้นหลังไปฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัย Paris Sud ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 2538

ต่อมาได้เป็นประธานฝึกอบรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท ภายใต้แพทยสภา ที่จัดขึ้นในปี พ.ศ.2548 จนสามารถเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมจากประสาทศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ระบบประสาท และรังสีแพทย์ โดยการทำงานในองค์กรวิชาชีพ เอเชีย จนถึงตำแหน่งประธาน AAFITN (Asian and Australasian Federation of Interventional and Therapiutic Neuroradiology) และนานาชาติ จนถึงระดับประธาน WFITN และสามารถจัดหลักสูตรดังกล่าวจนได้มาตรฐานสากล

ร่วมกับสภาการพยาบาลจัดตั้งหลักสูตรต่อยอดพยาบาลรังสี ตอบสนองปัญหาการใช้สารทึบแสงทางรังสีวิทยา และเพิ่มความรู้ทางรังสีให้

และยังร่วมให้ความรู้กับสมาคมรังสีเทคนิคมาอย่างต่อเนื่อง

ทำงานบริหารกับราชวิทยาลัยรังสี 2 วาระจนขึ้นเป็นรองประธานราชวิทยาลัย ทำงานบริหารให้คณะจนถึงระดับหัวหน้าภาค แล้วตามมาด้วยตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รามาธิบดี 2 สมัยจนถึงปัจจุบัน

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ผู้เป็นเลิศทางวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ล่าสุด ได้รับรางวัลสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เหยี่ยวถลาลม 11ก.พ.2563 : คนบ้ากับอาวุธ
บทความถัดไปมนุษย์-พลาสติก โดย สราวุฒิ สิงห์เอี่ยม