คนตามข่าว : สุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงฯหัวโต๊ะเบรกว่าการ

 

คณะกรรมการ ประกันสังคม ที่มีสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ดำรงตำแหน่งประธาน

มีมติวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ไม่เห็นชอบต่อเรื่องที่ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เสนอให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน ม.33 กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน จาก 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน เป็นร้อยละ 75 แต่ไม่เกินเพดาน 15,000 บาท

มติเอกฉันท์ ยืนมติบอร์ดวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ให้สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 ระยะเวลา 60 วันเท่านั้น ด้วยเหตุผลเกรงว่าหากให้ร้อยละ 75 อาจจะกระทบต่อกองทุนประกันว่างงานและไม่เป็นธรรมกับผู้ประกันตนที่มีทั้งสิ้น 16 ล้านคนเศษ

วัย 57 รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทMaster of Arts MA (Public Policy and Administration) University of Wisconsin-MADISON

ชีวิตราชการ เริ่มต้นจากตำแหน่งผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสงเคราะห์ 8) สำนักงานประชา สงเคราะห์ จ.นราธิวาส จากนั้น 14 มกราคม 2543 เป็นผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสงเคราะห์ 8) สำนักงานประชาสงเคราะห์ จ.นครราชสีมา 1 ตุลาคม 2543 นักพัฒนาสังคม 8 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

9 มกราคม 2546 ย้ายไปเป็น จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ, 9 พฤษภาคม ปีเดียวกัน นั่งจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์

11 ธันวาคม 2552 ผอ.สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

30 พฤษภาคม 2555 แรงงานจังหวัดขอนแก่น 12 พฤษภาคม 2558 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน 15 มกราคม 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

1 ตุลาคม 2560 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน ตามมติ ครม. 14 พฤษภาคม 2562 แทนจรินทร์ จักกะพาก ที่ลาออกไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

นั่งหัวโต๊ะ คุมบอร์ดประกันสังคมอีกเก้าอี้

มีมติเบรกข้อเสนอหม่อมเต่า ดับฝันช่วย ผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 9.9 แสนคน รับเงินเพิ่มกรณีว่างงาน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon