คนตามข่าว : มรกต เธียรมนตรี เอ็มดีขัดตาทัพทีโอทีž

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาองค์กร บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ได้รับแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที แทนพิพัฒน์ ขันธ์ทอง กรรมการบริษัทที่ลาออก

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

คณะกรรมการ (บอร์ด) ทีโอที มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง เนื่องจากพิจารณาในหลายมิติแล้วเห็นว่าเหมาะสม

เกิด 27 ธันวาคม 2508

จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผ่านการดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีโอที 2552-2553

2553-2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและบริการภาครัฐ และภาคเอกชน ระหว่างปี 2558-2559

ปี 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร

จากนั้นนั่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาองค์กร

ล่าสุดบอร์ดเห็นว่า คุณสมบัติเหมาะสม แต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที

พร้อมกับมอบหมาย นโยบายในการขับเคลื่อน ทีโอที ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจองค์กรและพร้อมตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ก้าวไกล’ ชี้ ‘บิ๊กป๊อก’ ตอบคำถามเหมือนคนไม่รู้เรื่อง ไม่ฟังข้อมูลให้ครบถ้วน อัด เลือกตั้งท้องถิ่นก็ไม่ชัดเจน
บทความถัดไปออย ธนา กับชีวิตคู่ และ ‘คำไม่สัญญาจะไม่พรากจาก’ เหตุทุกอย่างอยู่ที่การกระทำ