นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่

อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครม.มีมติเห็นชอบตามการเสนอของ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งแทน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงคนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563 นี้

นพ.เกียรติภูมิ เกิด 13 กุมภาพันธ์ 2505 จบการศึกษา คณะแพทย ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2529 ได้วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมการแพทย์ ปี 2533 อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี 2547

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2533 และไปเรียนต่อ Mental Health Policy and Planning มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2538

ผ่านหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2540 นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ปี 2546 หลักสูตรอื่นๆ อาทิ วปอ.รุ่นที่ 55

เส้นทางชีวิตราชการ นายแพทย์ประจำโรงพยาบาล (รพ.) พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี นายแพทย์ประจำ รพ.นิติจิตเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ศรีธัญญา ปี 2538-2539 ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2539-2540 ผู้อำนวยการ รพ.นิติจิตเวช 2540-2545
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 2545-2547 ผู้อำนวยการ รพ.ศรีธัญญา 2547-2551

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 9 ธันวาคม 2551-30 กันยายน 2556, ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2559 จากนั้นขยับนั่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 ตามด้วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561

ปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต นั่งเก้าอี้ตัวนี้มาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561

ล่าสุด แต่งตัวรอดำรงตำแหน่งใหม่

ขึ้นชั้นเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตามมติ ครม.ลงวันที่ 13 สิงหาคม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon