สถานีนี่นี้…ปัจจุบัน สถานีหน้านั้น…มรณะ

สถานีนี่นี้…ปัจจุบัน สถานีหน้านั้น…มรณะ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เอาจริงๆ แล้ว ไม่มีอะไรแตกต่างจากแนวทางพระพุทธศาสนา

นั่นคือ ให้เห็นแก่คนทั้งปวงก่อนเสมอ

เหตุที่เห็นแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวง

เพราะเรามาจากท่านทั้งหลาย ส่งเราเข้ามา ให้มีหน้าที่บริหารจัดการประโยชน์ให้คนส่วนใหญ่

เพื่อความสุข ความอยู่รอดปลอดภัย ความมีการศึกษา การไม่เอาเปรียบ ไม่โกง ยืนหยัดอยู่ด้วยความสุจริต ไม่พึ่งพามายาชีวิตในม่านสีเทา หรือต่างคนต่างอยู่ได้ด้วยความดี ความสงบงาม ความสุจริต จากทุกด้าน ที่โลกส่วนดีพึงมีพึงเป็น

แถมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยยังมีรสชาติเอร็ดอร่อยก็ตรงมีการตรวจสอบระหว่างกัน เช่น ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายรัฐบาล ปีละทีสองทีตามเหตุตามปัจจัยและผล ตามความสืบเนื่องของงาน

ประเด็นที่ต้องมีการตรวจสอบ

รัฐบาลที่ประกอบไปด้วยคณะบุคคล มีความผิดปกติหรือเปล่า?

มาจากคนส่วนใหญ่หรือมาจากคนจำนวนหนึ่ง?

มาจากมือที่ลงคะแนนเสียงอย่างเข้าใจในระบอบการปกครอง หรือจากมือที่ถูกผลักดันด้วยอาวุธ ด้วยผลประโยชน์ หรือด้วยความฉ้อฉลแห่งรัฐ

ถ้าเท้าก้าวแรก ผิดปกติตั้งแต่ต้น

พระพุทธศาสนาก็เฉลยไว้เป็นนัยๆ มาหลายพันปีแล้วว่า

สถานะใดที่ตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ สถานะนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไป

ไม่มีใครอดทน อดกลั้น อดออมยิ่งกว่าคนไทยทั้งปวงอยู่แล้ว

ประเทศชาติที่ควรอยู่ดีกินดีตามอัตภาพ ขาดการบริหารจัดการที่ไม่เข้าท่า ไม่เข้าง่าม ไม่ว่าจะเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ต่างเหงาถึงเฉากันไปหมด

รายละเอียดของวิถีชีวิตใหม่ก็ยังไม่มีใครกล้าสร้าง

ทั้งที่ดัดจริตสวดมนต์อยู่ทุกวัน

อภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้

อีกกี่ฤดูจะผลิดอกออกผล?

โดย ขรัวตาขำ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon