เรียงคนมาเป็นข่าว : ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

ต้อนรับ - สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่างกฎหมายเพื่อแรงงานนอกระบบŽ จัดโดย คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร โดยมี อนุสรี ทับสุวรรณ ปธ.คณะอนุกรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงาน และโฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน, เธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษา รมว.แรงงาน, สุทธิ สุโกศล ปลัด ก.แรงงาน, พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร อดีตรองปลัด ก.แรงงาน โดยมมี อัศวิน อิงคะกุล ประธานมิราเคิล กรุ๊ป, นุจรี วิบูลเชื้อ ผช.กก.ผจก.มิราเคิล กรุ๊ป, เดวิด คัมมิ่ง ผจก.ทั่วไปโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้

ภูมิปัญญาชุมชน – ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ในเครือเอ็ม บี เค ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน มรดกแห่งภูมิปัญญาชุมชน สู่ความล้ำหน้าแห่งสากล ส่งต่อสู่อาเซียนŽ โดยมี นุชนารถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย สหัพย์ภัค โชควิจิตรกุล รอง กก.ผจก.สายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ศิลปินลูกทุ่ง เปาวลี พรพิมล ร่วมพิธีเปิดงาน ณ ลานรอยัล พาร์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
เมื่อเร็วๆ นี้

สงกรานต์ฉลองนคร – รัตนธร ลิมป์ไพศาล ผอ.ฝ่ายกิจกรรมการตลาด บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ผู้บริหาร ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีเปิดงาน เดอะ มาร์เก็ต สงกรานต์ฉลองนคร ๒๕๖๔Ž สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม โดยมี ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์, พิมพกานต์ พิพิธธนานันท์, ภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล, ฐิตาภา บุญพ่วน กิตตน์ก้อง ขำกฤษ และลัลณ์ลลินเตจะสา เวศซ์ ร่วมเปิดงาน บริเวณ ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) เมื่อเร็วๆ นี้

จัดเสวนา – วารินทิพย์ ทิวารี กก.ผจก. บริษัท เอชเอ็น เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด โชว์ศักยภาพในการทำตลาด ถุงมือยางŽ จัดงาน HNMG Business Forum 2021Ž เสวนาในหัวข้อ ทิศทางธุรกิจถุงมือยางในตลาดโลกและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดย HNMG โดยมี สุเมธ ทิพชาติโยธิน, ชูจิ คิมูระ, จิมมี่ กวอน, นพ.วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ และยอด สุขวิวัฒน์ ร่วมงานด้วย ณ Gaysorn Urban Resort เมื่อเร็วๆ นี้

มอบอุปกรณ์ – อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ปธ.จนท.บห. และกก.ผจก.ใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี พร้อมด้วย พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ปธ.กก.บริษัท และวิภาดา ดวงรัตน์ รอง ปธ.กก.บห.คนที่ 1 บริษัท บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ Siemens และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี รศ.ดร.
อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ และ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ ร่วมรับมอบ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อเร็วๆ นี้

องค์กรสุจริต – รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ รักษาการประธานคณะกรรมการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. พร้อมด้วยนันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมประกาศเจตจำนงสู่การเป็นองค์กรสุจริต ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท เมื่อเร็วๆ นี้

เทศกาลล็อบสเตอร์ – กรีฑากร ศิริอัฐ ผจก.ทั่วไป บริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด ใน เครือ เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นงชนก สถานานนท์ ผช.รองปธ.บห. กลุ่มการตลาด บริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด ใน เครือ เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัว เทศกาลล็อบสเตอร์Ž ณ ร้านซิซซ์เล่อร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

พัฒนาองค์กร – สำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์Ž จัดโดย กระทรวงเกษตรฯ โดยมี นนทวัฒน์ สุขผล รองผอ.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธ.ออมสิน เป็นวิทยากร, ธรรมศักดิ์ เหลืองไพฑูรย์ ผู้ช่วยวิทยากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแกรนด์ เอ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้

แก้ท่วมแล้ง – เมโธ เปี่ยมทิพย์มนัส ผช.กก.ผอ.อาวุโส ส่วนงานการเงิน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และณรงค์ศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ ผอ.ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ชมการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริโดยส่งเสริมให้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาบรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งได้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้ชุมชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและการเกษตร ณ ชุมชนบ้านวังยาว จ.ร้อยเอ็ด เมื่อเร็วๆ นี้

 

…ติดตามจากกระแสอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนแล้ว ปฏิเสธๆ ไม่ได้เลยว่า ไม่ใช่แค่ โควิดŽ หรอกที่กลับมาเล่นงานคนไทยอ่วมอรทัยมากกว่าที่เคยเป็นมาด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดสูงลิ่ว ท่ามกลางข่าวโรงพยาบาลไม่พร้อมจะตรวจ เลยดราม่ากันต่อว่า หากตรวจอย่างที่เคยทำ ทะลุบานทะโรคŽกว่านี้หลายเท่า และนั่นหมายถึงความคิดที่ว่า เมื่อปล่อยให้คนป่วยเดินกันเกลื่อนเมือง หมายถึงปล่อยให้การระบาดแบบควบคุมไม่เกิดขึ้นใช่หรือไม่Ž ดังนั้น ความคิดที่ว่า รัฐบาลไม่เข้าท่าŽ จึงขยายความน่าเชื่อไปกว้างขวางอย่างไม่มีใครช่วยได้

…ที่สำคัญคืออาการพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเกิดขึ้นไปทั่ว รัฐมนตรีเศรษฐกิจŽ ใบ้กินก่อนใคร เพราะที่แบกอยู่ก็ หลังจะหักŽ อยู่รอมร่อ เจอ สถานการณ์โควิดไฮโซŽ ที่พูดไปก็ลูบหน้าปะจมูกเข้าอีก จะเหลืออะไรมาพูดเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่ามีความหวัง แถมเรื่องราวเรียกร้องการล้วงลึกว่า เจรจาอะไรกันŽ ใน เลานจ์หรูทองหล่อŽ ทำให้การสร้างความน่าเชื่อถือที่สร้างเพิ่มได้ยากเย็นอยู่แล้ว ต้องเด้ง แดนลบŽ ลึกเข้าไปอีก ท่ามกลางความเดือดร้อนชาวบ้านที่หนักหนาสาหัสขึ้น หลังสงกรานต์จะอธิบายกันอย่างไร ยังไม่หนักใจก็มีทางเดียวคือ ไม่สนใจความรู้สึกชาวบ้านŽ

…หากติดตามเบื้องลึกเบื้องหลังกันใกล้ชิด ย่อมต้องเห็นว่าเรื่องราวในห้อง V VIPŽ ที่เลานจ์ทองหล่อ คืนวัน ติดโควิดจากพริตตี้Ž นั้น สร้างความสลดหดหู่ให้กับ คนหาเช้ากินค่ำŽ หรือ คนที่ทั่วไปที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมŽ ในระดับ รับไม่ได้Ž บ้านเมืองที่ชาวพารา เดือดร้อนไปทุกหย่อมŽ กลับเต็มไปด้วยพฤติกรรม เริงรมย์ไร้สำนึกŽ ของ คนที่มีหน้าที่่ต้องรับผิดชอบต่อประเทศŽ คำถามถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ
นายกรัฐมนตรีŽ ว่าจะอยู่กันอย่างนี้หรือ จึงแรงขึ้น และไม่พร้อมจะฟังคำแก้ตัวเหมือนที่ยอมมา

…คำว่า เกรด AŽ ที่สังคมหยิบยกกันขึ้นมา นอกจากหาเบื้องหน้าเบื้องหลังว่า รัฐมนตรีเกรด AŽ เป็นใคร เลานจ์เกรด AŽ ใครเป็นเจ้าของตัวจริง สน.เกรด AŽ รับกันเดือนละเท่าไร สาวบริการเกรด AŽ สร้างค่านิยมแบบไหนให้อนาคตของเด็กไทย แล้วยังมีคำถามที่ตามมาว่า เกรด AŽ จำพวกนี้ ทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติ ถึงได้มีภูมิคุ้มกันที่ ใครก็เปิดโปงไม่ได้Ž ทั้งที่สร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้ คนทำมาหากินสุจริตŽ ที่ต้องมารับชะตากรรมจากการ เสพสุขเกินสมควรŽ

…วันที่ 1 พ.ค.ที่จะถึงในไม่กี่วันนี้ ประเทศไทยเรามีวาระสำคัญคือ กำหนดเปิดรัฐสภาแห่งใหม่Ž ในฉายา ใหญ่ที่สุดในโลกŽ ซึ่งหากสถานการณ์การเมืองปกติ จะเป็นประเด็นที่น่าภาคภูมิใจอยู่บ้าง เป็น รัฐสภาŽ ที่อยู่ริม เจ้าพระยาŽ อวดสายตานักท่องเที่ยวที่ล่องแม่น้ำดูทิวทัศน์สองฝั่งได้อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยรูปทรงที่โชว์เอกลักษณ์ไทยให้เลื่องลือ แต่การมาเปิดในช่วงที่ รัฐบาลŽ ประกาศไม่มีเงินพอ ร่วมกับโคแวกซ์Ž ซื้อวัคซีนเหมือนประเทศร่ำรวยใช้เป็นวิธีดูแลประชาชนจากโรคระบาด คำถามที่ว่า รัฐสภาจะใหญ่ไปหาพระแสงของ้าวอะไร หากประเทศยังยากจนŽ จึงเป็นกระแสออกมาท้าทายคำตอบ

…ลึกลงไปกว่านั้น รัฐสภาŽ ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของอำนาจประชาชนŽ เป็นที่ทำงานของ ผู้แทนประชาชนŽ เป็น สถาบันของประชาธิปไตยŽ ในยุคสมัยเช่นนี้ ที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ ไม่โกหกตัวเองŽ ยอมรับรู้ว่า สมาชิกส่วนใหญ่Ž ไม่ได้รับใช้ประชาชน ถูกโจมตีว่าเป็นเครื่องมือให้เผด็จการสืบทอดอำนาจ ส่วนหนึ่ง ได้รับแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจŽ ยกมือโหวตทุกญัตติตาม โพยที่ถูกยัดใส่มือมาŽ อีกพวกหนึ่ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องŽ หาข้ออ้างแอบอิงเป็น ส่วนหนึ่งของอำนาจŽ โดยไม่สนใจว่าเคยให้สัญญา เคยบอกกับประชาชนไว้อย่างไรในช่วงหาเสียง เมื่อเป็นแบบนี้จึงเกิดคำถามว่า จะใหญ่ที่สุดในโลก เพื่ออวดอะไรŽ

…สถานการณ์ในพม่ายังรุนแรง ประชาชนถูกปราบปรามหนักหน่วง เพื่อให้ เผด็จการรักษาอำนาจไว้ได้Ž ทว่าโลกที่บอกว่า โลกาภิวัตน์Ž เชื่อมต่อถึงกันอย่าง ไร้พรมแดนŽ กลับเหมือนไม่ได้รับรู้ถึง ชีวิตเพื่อนร่วมโลกที่ถูกกระทำอย่างเหี้ยมโหดŽ มนุษยชาติที่ต่อสู้ เรียนรู้ความศักดิ์สิทธิ์ และดีงามของ สิทธิและเสรีภาพŽ มายาวนาน ถึงวันนี้ความร่วมใจที่จะทำให้เกิดการเคารพความศักดิ์สิทธิ์และดีงามนั้น ยังไม่แข็งแกร่งพอที่่จะปกป้องเพื่อนมนุษย์ด้วยกันŽ

ชโลทร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บขส.จัดรถรับ ปชช.กลับเข้ากรุงเทพฯ คาดทยอยกลับ ไม่หนาแน่น ประสานแท็กซี่-ขสมก.เข้ามารับส่งผู้โดยสาร
บทความถัดไปฮุน เซนโอด! กัมพูชากำลังจะตายจากโควิด เริ่มแล้วล็อกดาวน์พนมเปญ