คนตามข่าว : พรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกสม.-มั่งคั่ง149ล้าน

คนตามข่าว : พรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกสม.-มั่งคั่ง149ล้าน

ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน กสม. ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา แจ้งสถานภาพโสด ไม่มีหนี้สิน

มีบัญชีทรัพย์สินทั้งสิ้น 149,512,590 บาท เป็นเงินฝาก 8,942,274 บาท เงินลงทุน 897,615 บาท ที่ดิน 134,576,700 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,050,000 บาท ยานพาหนะ 400,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 170,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 2,485,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับสตรี อาทิ ต่างหู แหวนและเข็มกลัด สร้อย กำไล เข็มขัด นาฬิกา ชุดเครื่องประดับทอง

Advertisement

จบปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2520 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปี 2524

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงการต่างประเทศ

ผ่านการดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 4-8, ผู้อำนวยการกอง กองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

ผู้อำนวยการกอง กองยุโรป 3 กรมยุโรป รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

อธิบดีกรมยุโรป อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2560

สมัครเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่ง กสม. ผ่านกระบวนการสรรหา และวุฒิสภา มีมติเห็นชอบดำรงตำแหน่ง กสม. เมื่อ 27 ธันวาคม 2561

25 พฤษภาคม 2564 ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.กรณีเข้ารับตำแหน่ง

มั่งคั่งด้วยทรัพย์สิน 149.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดินมูลค่า 134.5 ล้านบาท โดยไม่มีหนี้สิน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image