คนตามข่าว : อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

คนตามข่าว : อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม โดยศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ

จัดแถวข้าราชการในระดับนักบริหารระดับสูง โยกสลับเก้าอี้ รวม 3 ราย

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เป็นอธิบดีกรมทางหลวงชนบท แทนที่ปฐม เฉลยวาเรศ ที่ย้ายเข้ากระทรวงเป็นผู้ตรวจราชการ อันเป็นตำแหน่งเดิมของปริญญา แสงสุวรรณ ที่ได้ไขว้เป็นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน

ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งแล้ว เมื่ออังคารที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา

เกิด 5 พฤศจิกายน 2507

จบปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร: วศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60

ลูกหม้อกรมทางหลวง ผ่านการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงการทางปราจีนบุรี

ผู้อํานวยการสํานักก่อสร้างทางที่ 3 กรมทางหลวง, ผู้อํานวยการสํานักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง, ผู้อํานวยการกองฝึกอบรม กรมทางหลวง

ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 3 กรมทางหลวง

รองอธิบดีฝ่ายดําเนินงาน กรมทางหลวง

15 ธันวาคม 2563 ครม.มีมติแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

ปัจจุบันยังเป็นบอร์ด บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ล่าสุด โยกนั่งเก้าอี้อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตามมติ ครม. 14 กันยายน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon