การ์ตูนอรุณ โดย อรุณ วัชระสวัสดิ์ : จะปลูกพืชหรือเลี้ยงนก..?