ครม.ไฟเขียว ‘ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม’ นั่งเลขาฯผู้แทนพิเศษ รบ. ดับไฟใต้

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย คือ นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, นายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี, นายดามพ์ บุญธรรม อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก, น.ส.วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ

พ.อ.หญิง ทักษดากล่าวว่า ครม.เห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอการแก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 338/2560 เรื่อง แก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ดังนี้ ตำแหน่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จากเดิม นายพรชาต บุนนาค เป็น นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม

บทความก่อนหน้านี้‘เสี่ยโป้’ เข้าพบ ตร.ตรวจฉี่หลังหญิงคู่กรณีโพสต์ภาพพี้ยา รับเสพจริงอยู่เขมร
บทความถัดไปBaan & Beyond Expo 2018 เตรียมเปิดฉาก ยิปรอค โชว์นวัตกรรมผนังสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง