กกต. ตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้ว 603คนทั่วประเทศ เตรียมอบรมก่อนเข้าตรวจสอบเลือก ส.ว.-ส.ส.

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฎฐ์  เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  ให้ทราบว่า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน  กกต.ได้ลงนามในคำสั่ง กกต. ที่ 64/2561 เรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้ว  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29  พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.2560  และ ข้อ 20 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง 2561  ประกอบมติ กกต. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม และวันที่  8 ตุลาคม  เห็นควรให้แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ทั้ง 77 จังหวัด รวม 603 คน  ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม เป็นต้นไป และให้บัญชีรายชื่อดังกล่าว มีระยะเวลา 5 ปี  นับแต่มีคำสั่งและให้สำนักงานกกต.จังหวัดแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งรับทราบและเตรียมเข้ารายงานตัวเพื่อฝึกอบรม  

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่  1 สิงหาคม นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต.ในขณะนั้น  ได้มีการประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดละ 8 คน  รวม 616 คน  และได้ให้สำนักงาน กกต.จังหวัดทั่วประเทศ  ปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูล  หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม     และพฤติการณ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกมายัง กกต.  ซึ่งการพิจารณาของ กกต.ชุดปัจจุบันก็ได้มีการคัดเลือกไว้ 603 คน  ซึ่งทำให้ทุกจังหวัดไม่ได้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งจำนวนไม่เท่ากัน แต่จะไม่น้อยกว่า 5-8 คน      

บทความก่อนหน้านี้ปลัดกีฬาลงพื้นที่ชี้แจงนโยบายภาคเหนือ
บทความถัดไป“มาเลย์” จ่อยกเลิกโทษประหารชีวิต