‘เพื่อไทย’ ติงปมขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง หวั่นหมาแมวถูกทิ้งเกลื่อน 3 ล้านตัว ถามใครจะรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและจัดการสวัสดิภาพสัตว์ โดยกำหนดให้เจ้าของหมาและแมว ต้องนำสัตว์ที่เลี้ยงดูไว้ไปขึ้นทะเบียนสัตว์ เพื่อป้องกันปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมโดยแยกเป็นค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียนสัตว์ฉบับละ 50 บาท สมุดประจำตัว 100 บาท และ ค่าเครื่องหมายประจำตัวสัตว์เลี้ยง 300 บาท รวมทั้งสิ้น 450 บาท กรณี ฝ่าฝืนกฎหมายบังคับให้มีโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาทต่อตัว และจะมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วันหลังพรบ.ประกาศใช้ ซึ่งการขึ้นทะเบียนดังกล่าว เป็นสิ่งที่ดี แต่ภาครัฐไม่ควรผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ตกอยู่กับภาคประชาชน

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าวอีกว่า ชาวเน็ตผู้เลี้ยงหมาและแมว หวั่นจะมีคนปล่อยทิ้งสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ให้เป็นสัตว์จรจัด เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากเดิมซึ่งมีมากอยู่แล้ว (ปัจจุบันประเทศไทยมีหมา แมว กว่า 10.3 ล้านตัว และไร้เจ้าของกว่า 1.2 ล้านตัว) หากประชาชนจะต้องรับภาระในส่วนค่าใช้จ่ายของการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากบางคนมีสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบหลักสิบจนถึงหลักร้อยตัว และในส่วนนี้รัฐจะมี สวัสดิการอะไรช่วยเหลือประชาชนบ้าง หลังการขึ้นทะเบียนดังกล่าว หากกฎหมายนี้ออกบังคับใช้อาจจะมีหมา และแมวที่โดนทิ้งจำนวนมากกว่า 3 ล้านตัว อาจก่อให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าตามมา ซึ่งใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้นภาครัฐควรสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินการขึ้นทะเบียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน เพื่อขจัดปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาในอนาคต ถึงจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสัตว์เลี้ยงอย่างแท้จริง

บทความก่อนหน้านี้‘สายสุนีย์’ กวาด 6 เหรียญ ฟันดาบพาราเกมส์ รับอัดฉีดคนเดียว 3 ล้าน
บทความถัดไปทองอีกแล้ว ‘สุนีย์ภรณ์’ คว้าทองที่ 2 กรีฑาเอเชี่ยนพาราเกมส์