ครม. เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรปครั้งที่ 12

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 12 และอนุมัติให้นายกฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมเป็นผู้ร่วมให้การรับรองผลลัพธ์การประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 12 วันที่ 18-19 ตุลาคม ที่กรุงบลัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม โดยร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิกในการประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่สมาชิกให้ความสำคัญ ได้แก่ เสาที่ 1 การเมืองและความมั่นคง เช่น ความมั่นคงและเสรีภาพทางไซเบอร์ และการต่อต้านการก่อการร้าย เสาที่ 2 เศรษฐกิจและการเงิน เช่น การสนับสนุนการค้าโลกและระบบการค้าที่มีพื้นฐานบนระเบียบกฎเกณฑ์ และเสาที่ 3 สังคมและวัฒนธรรม เช่น การศึกษา โดยผู้นำย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเครื่องมือในการสร้างเมืองที่มีความรับผิดชอบและมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ทั้งนี้ ขอให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. รวมทั้งขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กแป๊ะ’ เยี่ยมตำรวจได้รับบาดเจ็บจากปฏิบัติหน้าที่รพ.ตร. ในวันตำรวจ
บทความถัดไปเลือก ‘หน.ปชป.’ โยงนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 อย่างไร?