“ภตช.”สวน! หนุนป.ป.ช. คงประกาศให้สภามหา’ลัยยื่นบัญชีทรัพย์สิน ชี้ข่าวฉาวอื้อ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) น.ส.ภคอร จันทรคณา รองเลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) ยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. เพื่อให้กำลังใจและขอให้คงประกาศ ป.ป.ช. เรื่องกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 ของ พ.ร.บ.ป.ป.ช. เนื่องจาก ภตช.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากข้าราชการมหาวิทยาลัย อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของอธิการบดี รองอธิการบดี นายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่นงบประมาณแผ่นดิน มีฐานะร่ำรวยผิดปกติ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่สามารถหาประโยชน์ได้ สามารถให้คุณให้โทษได้ แต่เมื่อมีประกาศ ป.ป.ช.ดังกล่าว ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในข่ายต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่างทยอยจะยื่นหนังสือลาออก เพราะไม่อยากแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตัวเอง แม้ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะเห็นด้วยกับประกาศดังกล่าวก็ตาม


“นายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมถึงตำแหน่งอื่นๆ สามารถให้คุณให้โทษแก่อธิการบดีและฝ่ายบริหารได้ถ้าไม่ใช่พวกเดียวกัน และปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งซ่องสุมกำลังทางวิชาการ ผลประโยชน์ในหมู่ผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐตั้งแต่ 1.5 หมื่นล้านบาท ลดหลั่นกันไปตามขนาด ผู้บริหารแต่ละคนเงินเดือน 3-7 แสนบาทต่อเดือน ไม่รวมค่ากรรมการหลักสูตร ไม่นับเงินที่ไปทุจริต และมีข้อสังเกตว่านายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมถึงอธิการบดีและรองอธิการบดีในมหาวิทยาลัยดังๆ บางแห่งมีฐานะร่ำรวยมากกว่านายกรัฐมนตรี ถือว่าแต่ละตำแหน่งมีจุดเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่น ภตช.ขอให้คงประกาศดังกล่าวโดยไม่ต้องแก้ไขเพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานของการเข้ามามีอำนาจ” รองเลขาธิการ ภตช.กล่าว

บทความก่อนหน้านี้สภาทนายฯ เปิดสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.กลุ่มกฎหมายฯ ใน 14 พ.ย.นี้ ก่อนชง กกต.
บทความถัดไป‘กามา’ยันเต็มที่คัดชิงแชมป์เอเชีย แม้’ช้างศึก’ฉลุยรอบสุดท้ายแล้ว