คสช. เผย บิ๊กตู่นำถกร่วมพรรคการเมือง 7 ธ.ค.นี้ แจงแผนสู่เลือกตั้ง

คสช. เผย ถก แม่น้ำ 5 สาย -ฝ่ายการเมือง 7 ธ.ค.นี้ แจงแผน-ขั้นตอน สู่เลือกตั้ง เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 280 คน ขณะพรรคการเมืองให้ส่งตัวแทน 2 คน

วันที่ 3 ธ.ค.ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผย ผลการประชุมสำนักเลขาธิการคสช. โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองเลขาธิการคสช.เป็นประธาน โดยกล่าวว่า ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ซึ่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะจัด “การประชุมชี้แจงแผนและขั้นตอนการดำเนินการทางการเมือง เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป” ที่สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กทม. โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมเชิญสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, คณะรัฐมนตรี, คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงผู้แทนพรรคการเมืองเข้าร่วมประชุมด้วย

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า การจัดประชุมชี้แจงหารือของแม่น้ำ 5 สาย ในครั้งนี้ เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้แล้วในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 53/2560 เรื่อง “การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง” ในข้อ 8 ซึ่งระบุให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย ประกาศ/คำสั่ง อันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของพรรคการเมือง พร้อมร่วมกันจัดทำแผนและขั้นตอนการดําเนินการทางการเมือง เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป


พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงต้องจัดการประชุมหารือแม่น้ำ 5 สาย ในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว โดยได้เรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 280 คน ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนพรรคการเมืองพรรคละ 2 ท่าน โดย​การประชุมหารือในครั้งนี้ ทุกส่วนจะได้ทราบแผนและขั้นตอนการดำเนินการ

ทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปที่รัฐบาลได้เตรียมการไว้ รวมถึงความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำลังดำเนินการอยู่ ในขณะเดียวกันจะเป็นโอกาสอันดีที่ผู้แทนพรรคการเมืองจะได้เสนอปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อร่วมกันลดอุปสรรค และเดินหน้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปด้วยความเรียบร้อยตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 บัญญัติไว้

บทความก่อนหน้านี้5 ธันวาคม เข้าฟรี อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ
บทความถัดไปสลดใจ! ยายคลานสี่ขาขึ้นโรงพัก แจ้งความถูกลูกแท้ๆ ทำร้าย