ครม. เคาะ นโยบายช่วงปีใหม่ “1ท้องถิ่น 1ถนนปลอดภัย” ให้อปท.จัดให้มีถนนที่ดี

ครม. เคาะ แผนป้องกัน-ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ให้จังหวัด-อำเภอ รับไปใช้ พร้อมคุมเข้มข้นตั้งแต่ 27 ธ.ค.61-2 ม.ค.62

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.รับทราบแผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดและอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ภายใต้ชื่อโครงการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยโครงการดังกล่าวได้เตรียมความพร้อมและรณรงค์ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายนถึง 6 ธันวาคม 2561 โดยจะมีช่วงควบคุมอย่างเข้มข้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562

ทั้งนี้ มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 6 มาตรการหลัก และ 1 มาตรการเสริม ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน คือ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างจิตสำนึกและความปลอดภัยทางถนน , มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม คือ มาตรการถนนปลอดภัย “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดให้มีถนนปลอดภัยและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและตรวจสอบกายภาพของถนน เช่น จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดตัดทางรถไฟ แล้วดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้มีความปลอดภัย

มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ คือ ควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจำทาง พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจำรถ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง รวมถึงอันตรายจากการบรรทุกผู้โดยสารในกระบะท้าย

มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ คือ จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย รวมทั้งบุคลากรเครื่องมือระบบการสื่อสารสั่งการและประสานงานของหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่าย

มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ คือ กระทรวงคมนาคมทำงานร่วมกับจังหวัดที่มีการสัญจรทางน้ำและแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ร่วมกทม.และอปท. ให้ดำเนินการกำหนดมาตรการแนวทางดูแลความปลอดภัยทางน้ำ

มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยให้จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกรุงเทพมหานคร หามาตรการแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษตามความเหมาะสมของพื้นที่

มาตรการเสริมที่เพิ่มเติมจากปี 2561 คือ ในพื้นที่อำเภอสีแดงหรือสีส้มจากอุบัติเหตุปีที่แล้ว ให้เข้มงวดกวดขันและกำหนดมาตรการแนวทางการดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีรางวัลสนับสนุนการปฏิบัติงานกับจังหวัดและอำเภอที่มีสถิติการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สองล้อคลอดคิวแข่งตลอดปี 2562 – ‘เชียงราย’ ประเดิมสนามแรก
บทความถัดไปร.10 ทอดพระเนตรปชช.ซ้อมใหญ่ ไบค์ อุ่นไอรัก ทรงมีความสุข-ชมเชยผู้ปฏิบัติงาน