เพื่อไทยชี้ รัฐธรรมนูญไทยถอยหลังลงคลอง ซ้ำแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไข

‘ลดาวัลลิ์’ ชี้การทำรัฐประหารส่งผลให้กระบวนการพัฒนารัฐธรรมนูญไทยถอยหลังลงคลอง

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เมื่อพิจารณาในประเด็นการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทยผ่านรัฐธรรมนูญแล้วรู้สึกเศร้าใจ เพราะแม้จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วมากถึง 20 ฉบับ แทนที่จะมีการพัฒนาโดยเฉพาะในแง่ของความเป็นประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง กลับเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้าม เมื่อนำรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540 ที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด มาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน แม้กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายภาคส่วนก็ยังคงวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งในส่วนของเนื้อหา และในส่วนของกระบวนการด้านเนื้อหาออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจุดอ่อนที่สำคัญคือเรื่องโครงสร้างทางการเมือง โดยเฉพาะการใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม บัตรเลือกตั้งใบเดียว ใช้เลือก ส.ส.ทั้ง 2 ประเภท คือ ส.ส.แบ่งเขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่จะทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอ และเกิดรัฐบาลผสมที่ไร้เสถียรภาพ ซึ่งเมื่อมองจากสภาพการณ์ปัจจุบันก็มีแนวโน้มความเป็นไปในทิศทางดังกล่าว ถึงกับมีการเรียกกฎหมายสูงสุดของประเทศฉบับนี้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับทุนขุนนาง เพราะทำให้รัฐเป็นใหญ่ สวนทางกับสังคมโลก ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางลดาวัลลิ์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังแก้ไขได้ยากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะต้องอาศัยเสียงทั้งจาก ส.ว.และ ส.ส.ฝ่ายค้าน หนำซ้ำยังมีการวางกลไกเตรียมไว้เพื่อสืบทอดอำนาจของ คสช. รวมไปถึงยุทธศาสตร์ชาติที่จะมีผลผูกพันกับรัฐบาลชุดต่อๆ ไปเป็นระยะเวลา 20 ปี จากทั้งหมดที่ได้กล่าวมา ตนรู้สึกเศร้าใจอย่างมากที่ในวันรัฐธรรมนูญแทนที่เราจะเห็นการพัฒนาที่ดีขึ้น แต่กลับสะดุดลงเพราะมีการใช้กำลังทำรัฐประหาร มีการร่างรัฐธรรมนูญที่สืบทอดอำนาจ ต่อด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้ง เกิดความขัดแย้งในรัฐสภาจนนำสู่วิกฤตการณ์ทางการเมือง สุดท้ายก็มีการทำรัฐประหารอีก หรือที่เรียกกันว่า วงจรอุบาทว์การเมืองไทย ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเหมือนลิเกการเมือง เขียนรัฐธรรมนูญปราบโกงแต่คนเขียนเผ่นหนีการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นคนแรก จึงอยากเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้อำนาจในการทำรัฐประหารที่ต้องพึงสังวรว่าเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้รัฐธรรมนูญไทยถอยหลังลงคลอง ฉุดให้ประเทศชาติล้าหลัง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image