‘บิ๊กป้อม’ บอกคนกรุงฯรออีก 3 ปี รถไฟฟ้าเสร็จ ฝุ่นจะลดลง ตอนนี้ฉีดน้ำลดฝุ่นไปก่อน

“บิ๊กป้อม” บอก คนกรุง รออีก 3 ปี รถไฟฟ้าสร้ … อ่านเพิ่มเติม ‘บิ๊กป้อม’ บอกคนกรุงฯรออีก 3 ปี รถไฟฟ้าเสร็จ ฝุ่นจะลดลง ตอนนี้ฉีดน้ำลดฝุ่นไปก่อน