“อนาคตใหม่” จี้ รบ.แจกหน้ากากป้องกัน-กวดขันโรงงานปล่อยควัน ตระหนักปัญหา PM2.5

“อนาคตใหม่” จี้รบ.แจกหน้ากากป้องกัน-กวดขันโรงงานปล่อยควัน ตระหนักปัญหา PM2.5

เมื่อวันที่ 17 มกราคม นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ และที่ปรึกษานโยบายด้านคมนาคมพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึง กรณี ฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ว่า ในการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า ผู้มีอำนาจรัฐโดยเฉพาะรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้ให้มากขึ้น เบื้องต้นคือต้องแจกหน้ากากกันฝุ่นพิษ กวดขันหรือลงโทษ เจ้าของรถหรือโรงงานที่ปล่อยควันเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งในหลายกรณีที่มองเห็นได้ด้วยตา ก็ควรสั่งให้มีการไปพิสูจน์ทดสอบ นอกจากนี้ อาจต้องกวดขันเรื่องการเผาในที่โล่งในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย เพราะเมื่อเทียบกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ราวกับว่ายังไม่ตระหนักต่อปัญหา ส่วนการแก้ในระยะยาว ทั้งปัญหาฝุ่น PM 2.5 รวมไปถึงการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอื่นๆ พรรคอนค. มีจุดยืนที่ชัดเจนต่อแนวทางในการเปลี่ยนแปลง ผ่านนโยบายขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน อาทิ การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่คุณภาพดี ราคาถูก เข้าถึงง่าย และกระจายอำนาจและเม็ดเงินสู่ท้องถิ่น แบ่งความมั่งคั่งไปพัฒนาหัวเมืองทั่วประเทศอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม

สำหรับนโยบายพรรคออนค. ด้านคมนาคม ได้แก่ 1.ยกเลิกโครงการคมนาคมซ้ำซ้อน เพื่อนำงบประมาณกลับมาพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนส่วนใหญ่ 2.พัฒนาระบบรางให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเส้นหลักต้องเป็นทางคู่ 3.พัฒนาขนส่งมวลชนระบบรอง อาทิ รถบัส มินิบัส เชื่อมต่อชุมชนกับระบบขนส่งมวลชนหลักอย่างสนามบิน 4.ให้อำนาจท้องถิ่นร่วมตัดสินใจเลือกระบบขนส่งสาธารณะ และที่น่าสนใจคือ ข้อเสนอเรื่องอุตสาหกรรมคมนาคม เช่น อุตสาหกรรมรถไฟในประเทศ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image