นายกฯขอทุกฝ่ายเป็นเจ้าภาพอาเซียนที่ดี อย่าเอาสิ่งไม่ดีไปเผยแพร่

นายกฯขอทุกฝ่ายเป็นเจ้าภาพอาเซียนที่ดี อย่าเอาสิ่งไม่ดีไปเผยแพร่

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์ในการจัดกิจกรรม “การประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Cultural Year) โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งอัตลักษณ์และวัฒนธรรมถือเป็นรากเหง้าและประวัติศาสตร์ของเรา ซึ่งอาเซียนมีศักยภาพในเรื่องนี้ จึงต้องสืบสานวัฒนธรรมเอาไว้ให้ได้ หากหลงลืมเรื่องเหล่านี้เราก็จะไม่รู้ว่าจะรักชาติได้อย่างไร เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการบ่งชี้ความเป็นมาของทุกคน อย่างไรก็ตามในปี 2562 ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ซึ่งถือเป็นเกียรติกับประชาชนชาวไทย จึงต้องร่วมมือกันภายใต้แนวคิดหลักความร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล และยั่งยืน ซึ่งจะสามารถสะท้อนความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และมองไปสู่อนาคตข้างหน้าด้วยกัน

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันอาเซียนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานของเอกภาพอาเซียน มุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนในอนาคต การไว้เนื้อเชื่อใจกันในอนาคต และเคารพซึ่งกันและกัน นำไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน อาเซียนต้องร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนรากฐานสู่อนาคต 4.0 สามารถใช้ประโยชน์ความก้าวหน้าให้เต็มศักยภาพ อีกทั้งในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนจะมุ่งเน้นความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยประเทศไทยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหัวใจในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้นอกจากความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจแล้ว รัฐบาลยังได้ส่งเสริมด้านสังคมและวัฒนธรรมที่จะยึดโยงเอาไว้ด้วยกันในอาเซียน ซึ่งจะเป็นแนวคิดที่สำคัญให้พลเมืองในอาเซียนยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม รวมไปถึงเสรีภาพและความมั่นคงของประชาคมโลก โดยในปี 2562 เปรียบเสมือนการประกาศความพร้อมด้านเศรษฐกิจอาเซียนเช่นกัน เชื่อว่าวัฒนธรรมจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนชาวไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนในเวทีโลกในการประกาศปีวัฒนธรรมอาเซียน 2562

จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ว่า นโยบายของเราในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้คือการนำสิ่งเหล่านี้มาขับเคลื่อนให้คนทั้งโลกได้รู้จักอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งที่ตนได้เคยพูดไว้แล้วว่าเราต้องไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง วันนี้เราก็จะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้ไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า จึงขอให้ทุกคนร่วมมือกันทำงานเพื่อประเทศไทยและการเป็นเจ้าภาพที่ดี

“เอาภาพสวยงามของเราเหล่านี้แพร่ออกไป ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าบ้านเมืองของเรามีความสวยงาม มีประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ุที่งดงาม สิ่งอะไรที่มันไม่ดีก็ขอร้องว่าอย่าเผยแพร่กันให้มากนักเพราะไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งสิ้น” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ได้ปฏิเสธตอบคำถามว่าได้ตัดสินใจตอบรับการทาบทามของพรรคพลังประชารัฐในการนั่งบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคฯ แล้วหรือไม่ โดยนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันที

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กกต.ขอบคุณ​พรรคการเมือง ไม่จัดกองเชียร์-กลองยาว เตือนติดป้ายอย่าบดบัง ปชช.
บทความถัดไป“บิ๊กโจ๊ก”-ม.เวสเทิร์น ลงนามข้อตกลงพัฒนาศักยภาพตำรวจ สตม.