ครม.อนุมัติ จัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ 5,970 อัตรา

ครม.อนุมัติ จัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ 5,970 อัตรา

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 5,970 อัตรา ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2561 และครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 ตามที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคปร.เสนอ โดยอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) จำนวน 5,970 อัตรา จำแนกตามภารกิจเพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากตำรวจมั่นคงหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สังกัดตำรวจภูธรภาค 9 ต้องเข้าไปดำเนินภารกิจในพื้นที่ที่ฝ่ายทหารได้ถอนกำลังตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 เพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติภารกิจ จำนวน 4,700 อัตรา และเพื่อรองรับภารกิจด้านการถวายความปลอดภัย ตามที่ได้มีการจัดตั้งกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 1,270 อัตรา

บทความก่อนหน้านี้กกต.โคราชเผยมีร้องเรียนข้าราชการท้องถิ่นวางตัวไม่เป็นกลางแล้ว
บทความถัดไป‘ณัฐวุฒิ’ โพสต์ ‘ไม่มีกระบี่ แต่ในใจกลับถูกแทงด้วยปลายกระบี่’