ศธ.จับมือ 27 องค์กร ลงนามเอ็มโอยูโรงเรียนร่วมพัฒนา รองรับ ไทยแลนด์ 4.0

ศธ.จับมือ 27 องค์กร ลงนามเอ็มโอยูโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนารุ่นที่2 “บิ๊กจิน”เผย เห็นความก้าวหน้า เตรียมผลักดันให้ครบคลุมทั่วปท.ภายในปี62

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ตึกสันติไมตรี(หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)” รุ่นที่ 2 ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงานผู้สนับสนุนทั้ง มูลนิธิ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 27 องค์กร โดย พล.อ.อ.ประจิน กล่าวเปิดโครงการตอนหนึ่งว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นนโยบายรัฐบาล ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ให้ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ และการบริหารบุคคล ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการสนับสนุนใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม โดยโครงการได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ภาคการเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ 50 โรงเรียนจาก 34 จังหวัดและดำเนินการต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนในโครงการ 134 โรงเรียนจาก 54 จังหวัดทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการให้สถานศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนาครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดภายในปี 2562 ซึ่งจะเป็นการยกระดับทางการเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image