รัฐบาลจัด 4 กิจกรรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

พัชราภรณ์ อินทรียงค์

รัฐบาลจัด 4 กิจกรรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ว่า รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อย่างสมพระเกียรติ โดยมีกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ดังนี้ 1. การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล มีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.15 น. ส่วนกลางจะจัด ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นิมนต์พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 488 รูป มารับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง โดยสิ่งของตักบาตรเหล่านี้ จะนำไปบริจาคให้สถานสงเคราะห์ และส่วนหนึ่งจะนำไปถวายให้วัดที่ขาดแคลนต่อไป สำหรับส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศให้ดำเนินการตามความเหมาะสม

นางพัชราภรณ์กล่าวว่า 2. การจัดพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ส่วนกลาง จัด ณ เวทีท้องสนามหลวง สำหรับส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศให้จังหวัดกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลดำเนินการตามความเหมาะสม 3. การจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.30 น. ส่วนกลาง จัด ณ เวทีท้องสนามหลวง โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ส่วนภูมิภาคให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลดำเนินการจัดพิธีตามความเหมาะสม

นางพัชราภรณ์กล่าวว่า 4.การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล โดยรัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนราชวิถี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังบรรยายสรุปทำสมุดเขียนอักษรเบรลล์ร่วมกับเด็กพิการทางสายตา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของใช้ส่วนตัวและกิจกรรมแข่งกีฬาชักเย่อและฟุตบอลระหว่างคณะรัฐมนตรีร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน สามารถมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เช่น การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาส และคนชรา หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือการกุศลอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

นางพัชราภรณ์กล่าวว่า ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และธงอักษรพระนามาภิไธย สก ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และตามอาคารบ้านเรือนของประชาชน ในเดือนสิงหาคม 2562 รวมทั้งจัดที่สำหรับลงนามถวายวายพระพรชัยมงคล และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้จัดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง และร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ในพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้การ์ตูนอรุณ ประจำวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
บทความถัดไปหุ้นไทยภาคเช้า ปิดลบ 1.31 จุด หลังมีปัจจัยกดดันเพิ่ม