‘ส.ส.อีสาน เพื่อไทย’ จี้รัฐเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

“ส.ส.อีสาน เพื่อไทย” จี้รัฐเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่รัฐสภา กลุ่ม ส.ส. พรรคเพื่อไทย (พท.) นำโดยนายชูวิทย์ กุ่ย พิทักษ์พรพัลลภ นายสมคิด เชื้อคง ส.ส. อุบลราชธานี ยื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภา ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน โดยนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาคนที่ 1 เป็นผู้รับเรื่อง

โดยนายชูวิทย์กล่าวว่า ประชาชนภาคอีสานได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำท่วม ที่เกิดจากพายุโซนร้อนโพดุล และคาจิกิ โดย ส.ส.เพื่อไทยและผู้บริหารพรรค ขอเเสดงความเสียใจต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น พร้อมให้กำลังใจไปยังผู้ประสบอุทกภัย และขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและภายหลังน้ำลด โดยปัญหาเฉพาะหน้านั้นขอให้รัฐบาลวางแผนรักษาชีวิตและส่งอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน และหลังน้ำลดขอให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินเยียวแก่เกษตกร ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยพรรคเพื่อไทยเสนอให้ช่วยเหลือไร่ละ 2,222 บาท จากที่เคยได้รับไร่ละ 1,113 บาท ขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พักการชำระหนี้ให้เกษตรกร 3 ปี และงดดอกเบี้ย พร้อมเร่งหาอาชีพให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงให้กู้เงินไปดำเนินการเลี้ยงโค ซึ่งเป็นโคขุน โคเนื้อในระยะสั้นเวลา 3 เดือน เนื่องจากกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้หลังน้ำลดขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการซ่อมเเซมถนนที่เสียหายจากน้ำท่วม และขอให้ดำเนินการแก้ไขระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อความช่วยเหลือประชาชน พร้อมจัดงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพอย่างทั่วถึง รวมถึงการแก้ไขระเบียบการขุดลอกกันปัญหาน้ำท่วม

บทความก่อนหน้านี้รพ.ตำรวจร่วมปตท. จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล 10 พ.ย. สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
บทความถัดไปส่งร่าง โรเบิร์ต มูกาเบ อดีตประธานธิบดีซิมบับเวผู้ล่วงลับ กลับบ้าน