ผบ.นรด.ดันแนวคิดผบ.ทบ. ตั้ง ‘รด.New Gen’ ปลุกรักชาติ-รักสถาบัน ระวังสื่อโซเชียล

“ผบ.นรด.” ต่อยอดแนวคิด”ผบ.ทบ.” ขับเคลื่อน รด.นิวเจน พร้อมขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาปลูกฝังเยาวชน ให้ยึดมั่นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ย้ำ ระวังการใช้สื่อโซเชียล ที่เปรียบการใช้โซเชียลเหมือนเหรียญสองหน้า

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถ.วิภาวดีรังสิตพล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พิเศษ (ผกท.(พ.)) รุ่นที่ 38พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกที่ถือว่านักศึกษาวิชาทหารยังไม่เป็นทหารเต็มตัว ดังนั้นการฝึกและการเรียนการสอนจึงมีความผ่อนคลาย

ทั้งนี้ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 38 ซึ่งเป็นระดับผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 100 คน โดยย้ำว่า ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการปรับหลักสูตรในด้านการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารใหม่ เพื่อผลิตนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นกำลังพลสำรองที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นพลเมืองและเยาวชนที่ดีสู่สังคม

โดยปรับให้มีการเรียนวิชาทหารร้อยละ 55 และวิชาทั่วไปร้อยละ 45 ซึ่งในร้อยละ 45 นี้บรรจุเนื้อหาเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย สถาบันพระมหากษัตริย์ บทบาททหารกับความมั่นคง จิตอาสา ความเป็นผู้นำ การบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน เช่น การปฐมพยาบาล รวมทั้งปรับการเรียนการสอนป็นแบบ Active Learning โดยให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

ปัจจุบันยังมี รด.จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 95,000 คน จากจำนวนนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศกว่า 300,000 คน รวมทั้งได้เพิ่มเติม รด.ไซเบอร์ รด.เน็ตเวิร์ค และรด.นวัตกรรม หลังจากที่ผ่านมากมีโครงการ รด.จิตอาสา /รด.สีขาว /โครงการเข้าคิว /สมาร์ท รด. /รด.ต้านภัยยาเสพติด

ทั้งนี้พล.ท.ปราการ กล่าวเปิดการอบรมช่วงหนึ่งว่า สิ่งสำคัญที่ต้องปรับเปลี่ยนในการเรียนการสอนคือการใช้สื่อที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพัฒนาเป็น รด.นิวเจน ซึ่งมีลักษณะสง่างาม จิตอาสา ห่างไกลยาเสพติด เป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยกันชี้แจงนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดให้มีความเข้าใจสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการปลูกฝังความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและรวมใจคนในชาติ

ทั้งนี้ผบ.นรด. ได้กล่าวย้ำถึงการใช้สื่อโซเชียล ว่า ในปัจจุบันมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับเยาวชน ซึ่งมีทั้งความจริงและความเท็จ พร้อมยกแนวคิดของพลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่เปรียบเทียบการใช้สื่อโซเชียลเหมือนเหรียญสองด้าน มีทั้งบวกและลบ ซึ่งเยาวชนต้องตระหนักถึงการคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ต

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ค้านอิสระ ขอบคุณรบ. มอบ 20 นาทีให้อภิปรายงบ “พิเชษฐ”บอกจะโหวตยังไง ขอหารือ “เต้”
บทความถัดไปค้นพบครั้งใหญ่! อียิปต์พบโลงศพไม้โบราณอย่างน้อย 20 โลงที่เมืองลักซอร์