ครม.ต่ออายุ ‘อธิบดีดีเอสไอ’ อีก 1 ปี ‘อนุชา’ นั่ง เลขาฯรมว.ศธ.

(แฟ้มภาพ) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในแต่ละหน่วยงาน ดังนี้กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 1.นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ให้ไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 2.นายสุริยา จินดาวงษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมอาเซียน ให้ไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ครม.มีมติแต่งตั้ง นางศรีสมร กสิศิลป์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการก.พ. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง เป็นต้นไป นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติแต่งตั้ง นายอนุชา บูรพชัยศรี ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และเห็นชอบตามกระทรวงยุติธรรมให้ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง ตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ให้ปฎิบัติหน้าที่เดิมต่อไปอีก เนื่องจากยังมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จึงขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สุจิตต์ วงษ์เทศ : คนคิดต่างคือศัตรู ทางวิชาการไทย
บทความถัดไปจากกรุงเทพฯถึงดานัง บันทึกเดินทาง’โครงการซีส์’ เมื่อห้องเรียนที่ท่าพระจันทร์ไม่พอ