ครม.เห็นชอบเพิ่มสิทธิลดหย่อนค่าไฟทหารผ่านศึก 2.7 หมื่นราย

ครม.เห็นชอบเพิ่มสิทธิลดหย่อนค่าไฟทหารผ่านศึก 2 หมื่นกว่ารายจากเดิมครอบครัวละ 45 หน่วยต่อเดือน เป็น 50 หน่วย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบการขอปรับเพิ่มสิทธิลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้า ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอประกอบด้วย ผู้ที่ไปร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลีและครอบครัว ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญสมรภูมิและครอบครัวในกรณีสงครามต่างๆ(เช่น สงครามเวียดนาม สงครามในทวีปยุโรป สงครามอินโดจีน สงครามมหาเอเชียบูรพา เป็นต้น) ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญและครอบครัว ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 ผู้ได้รับบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ 2 ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ 1 และครอบครัว รวมถึงครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 27,307 ราย ซึ่งได้สิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าตามมติครม.อยู่ก่อนแล้ว จากเดิม ครอบครัวละ 45 หน่วยต่อเดือน เป็นครอบครัวละ 50 หน่วยต่อเดือนและให้กระทรวงกลาโหมกำกับดูแลให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในการดำเนินการดังกล่าวด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 หรือเหรียญราชการชายแดน หรือเหรียญอื่นที่เทียบเท่าที่มีคุณสมบัติเป็นทหารผ่านศึกและได้รับบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 3 แล้วเท่านั้น จำนวน 102,000 ราย ให้ได้รับสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสฟ้ารายละ 50 หน่วยต่อเดือน (ใช้งบประมาณจำนวน 204 ล้านบาทต่อปี) นั้น ให้กระทรวงกลาโหม (องค์การทหารผ่านศึก) พิจารณาดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยควรพิจารณาการให้สิทธิพิเศษและบริหารจัดการงบประมาณอย่างรอบคอบ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมิให้เป็นภาระงบประมาณที่สูงเกินไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“พีระพันธุ์”ลั่นไม่รับนั่งที่ปรึกษากมธ.ปราบโกง ชี้ประกาศลงวันที่ล่วงหน้าสุดมั่ว
บทความถัดไปธ.ก.ส.จัดประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ปี 2562 สร้างนักออม Gen ใหม่ยุคดิจิทัล ปลื้มโรงเรียนแห่ร่วมกว่า 2.3 พันแห่ง