ประกาศแล้ว เลื่อน ‘มานพ คีรีภูวดล’ ส.ส.กะเหรี่ยงอนาคตใหม่ แทน ธนาธร

ประกาศแล้ว เลื่อน ‘มานพ คีรีภูวดล’ ส.ส.กะเหรี่ยงอนาคตใหม่ แทน ธนาธร

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตำแหน่งที่ว่าง ความว่า

ด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย ที่ 14/2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 วินิจฉัยว่า สมาชิกสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง คือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังเป็นวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่านคือ 20 พฤศจิกายน 2562

อาศัยตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ได้แก่ นายมานพ คีรีภูวดล พรรคอนาคตใหม่

ทั้งนี้ นายมานพ ชื่อเล่น รุต ลงสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นชาวกะเหรี่ยง มีผลงานเป็นผู้นำเครือข่ายมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) กรรมการเครือข่ายชาติพันธุ์พรรคอนาคตใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมดอยอินทนนท์ กรรมการมูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์

นายมานพ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่ โรงเรียนมัธยมจอมทอง อ.จอมทอง และปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘มานพ คีรีภูวดล’ ผู้สมัครส.ส.ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ขยับนั่งส.ส.แทน ‘ธนาธร’

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ฝ่านรกสนามแตก! ‘เนติธร’โขกชัยดับซ่าโสมขาว 1-0 ลิ่วชิงบอลนักเรียนเอเชีย
บทความถัดไปเมืองกรุงเก่าเปิดเวทีฟังความเห็น ชาวจีนจ่อสร้างโรงงานผลิตสารให้ความหวาน ปชช.วอนจ้างแรงงานในชุมชน