กกต.แถลง ขอใช้สิทธิประชามตินอกเขตจว. แค่ 4 หมื่นคน ยอมรับน้อยเกินไป

กกต.แจ้งยอดขอใช้สิทธิประชามตินอกเขต จว.แค่ 4 หมื่นคน ยอมรับตัวเลขน้อยเกินไป เชื่อสาเหตุมาจากไม่เข้าใจ-ไม่รู้วิธีการลงทะเบียน

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 22 มิถุนายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงความคืบหน้าการเปิดให้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด ว่า จากการที่ กกต.เปิดให้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ปรากฎว่ายอดจำนวนลงทะเบียนจนถึงวันที่ 22 มิถุนายน เวลา 08.00 น.มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 48,050 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนไม่มากนัก มองว่าน่าจะเกิดจากความไม่เข้าใจและความไม่รู้ของประชาชนเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน จึงขอให้ผู้มีสิทธิออกเสียงที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดเร่งลงทะเบียน โดยสามารถยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร สำนักทะเบียนท้องถิ่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-7กรกฎาคม หรือยื่นคำขอทางไปรษณีย์หรือผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://election.dopa.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน

นายสมชัยกล่าวต่อว่า เมื่อครบเวลาดังกล่าว กกต.จะไม่สามารถขยายเวลาการลงทะเบียนได้เนื่องจากจะกระทบต่อการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงได้ ทั้งนี้ การออกเสียงประชามติจะแตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่หากลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดแล้ว สิทธิจะค้างอยู่จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง แต่นับจากนี้การลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามติ หรือใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดจะเป็นการลงทะเบียนเป็นคราวๆ ไป รวมทั้งการออกเสียงประชามติไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย

“ยอดลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 4 หมื่นกว่าคน ถ้าเทียบกับตัวเลขการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 มีผู้ยื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 2 แสนคน ยังถือว่าน้อย และขอยืนยันว่าการยื่นขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดครั้งทำประชามติปี 2550 ไม่ใช่ 2 ล้านคนอย่างที่เป็นข่าว จำนวนดังกล่าวเป็นตัวเลขสะสมการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.นอกเขตจังหวัดตั้งแต่การเลือกตั้งปี 2540 แล้ว”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon