ครม.ไฟเขียว ส่งทหารร่วมหลักสูตรนายร้อยรัสเซีย หลังปูตินเคาะไทยอยู่กลุ่มมิตรประเทศ

ครม.ไฟเขียว กห.ส่งกำลังพล เรียนร่วม หลักสูตรนักเรียนนายร้อยสหพันธรัฐรัสเซีย หลังปูติน อนุมัติให้ไทยอยู่ในกลุ่มมิตรประเทศ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม (กห.) จัดทำความตกลง เลขที่ 173/3/764-1 ว่าด้วยการรับกำลังพลของราชอาณาจักรไทยเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาทหารของกระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (ร่างความตกลงฯ) และให้ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ร่วมลงนามในร่างความตกลงฯ ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญของร่างความตกลงฯ ให้ กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ร่างความตกลงฯ ดังกล่าวมีเพื่อกำหนดแนวทางในการส่งกำลังพลของไทยไปเข้ารับการฝึกศึกษาในหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ซึ่งกระทรวงกลาโหมจะเสนอรายชื่อหลักสูตรที่ต้องการส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาให้กระทรวงกลาโหมรัสเซียพิจารณาภายในวันที่ 15 มกราคมของทุกปี โดยจะแจ้งรายชื่อหลักสูตรที่สามารถสนับสนุนที่นั่งศึกษาได้ให้ฝ่ายไทยทราบภายในวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมและภาษารัสเซีย ตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปีเป็นระยะเวลา 10 เดือน ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรทหารต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายรัสเซียได้แจ้งว่านายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ได้อนุมัติให้ไทยอยู่ในกลุ่มมิตรประเทศที่สามารถได้รับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า โดยเฉพาะหลักสูตรนักเรียนนายร้อยสหพันธรัฐรัสเซีย สำหรับหลักสูตรอื่นจะพิจารณาเป็นรายกรณี โดยร่างความตกลงฯ มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย 1.เนื้อหาของความตกลง 2. ข้อกำหนดในการฝึกอบรม 3.การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อผู้สมัคร 4.การลงนามในผนวกแนบท้ายความตกลง 5.การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 6.หนังสือเดินทางตรวจลงตราและการลงทะเบียน 7.การสนับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 8.ประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม 9.ความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการฝึกบอรม 10.การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการรักษาความปลอดภัย 11.การยุติข้อพิพาท และ 12.การมีผลใช้บังคับของความตกลง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ซีพีเอ็น เร่งรณรงค์ประหยัดน้ำในศูนย์การค้าทั้ง 33 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ ผลักดันมาตรการเร่งด่วน ช่วยบรรเทาภาวะภัยแล้ง
บทความถัดไป‘ครม.’ ฟันฉับควบรวมกิจการ ‘แคท-ทีโอที’ ขีดเส้นตั้งบริษัทใหม่ใน 6 เดือน ดันชิมลางประมูล 5G ก.พ.นี้